education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 
 
 
 
עבודות גמר בפילוסופיה
 

בשנים האחרונות גדל מספר התלמידים המבקשים להכין עבודת-גמר בתחום הפילוסופיה - "חקירה" ו"שאלה" שיש בהם כדי לפתח חשיבה עצמאית, מעמיקה ובקורתית. הכנת עבודת הגמר פותחת בפני התלמיד אפשרות לעסוק בנושאים ותחומי עניין וחקירה שאינם נכללים בתכנית הנלמדת בכתה. הכנת העבודה יש בה כדי להעשיר את עולמו של התלמיד ולהרחיב את אופקיו התרבותיים ולטפח דפוסי חשיבה עצמאיים וביקורתיים.

 

בשל ייחודו של תחום-הדעת, ובשל בעיות אחדות שעלו תוך כדי הטיפול בהצעות ובעבודות במהלך התקופה האחרונה, מובאות כאן הערות אחדות שהעירה ד"ר לאה שילה, מפמ"ר פילוסופיה, היא גם הציעה רשימת נושאים ותחומי ענין המתאימים לעבודות תלמידים.

 

ראוי להתייחס להערות אלה ואף להביאן בפני התלמידים.

 

המנחה האקדמי -

המנחה יהיה בעל רקע מקצועי בפילוסופיה (אקדמאי). זאת, בשל אופיו של הדיון הפילוסופי וחשיבות ההנחיה המקצועית המתמחה.

 

טקסטים פילוסופיים -

בהכנת עבודת הגמר בפילוסופיה נדרשת נכונות להתמודד עם טקסט פילוסופי בשלושה מישורים:

 

 • הבנת הטקסט

 • הבנת הבסיס לרעיונות המובעים בו.

 • יכולת להביע דעה מנומקת על הנאמר.

 

ראוי להדגיש, שכבכל עבודה מדעית, יש להקפיד שהעבודה תהיה בעלת מבנה פנימי רציף ומסקנותיה יתבססו על השאלות שהוצגו בפתח העבודה ועל הדיון שהתקיים במהלכה. כתיבה העבודה, תהיה בלשון המקובלת בכתיבה מדעית - תמציתית, בהירה ופשוטה. בעבודה יהיה איזכור וציטוט כמקובל בעבודות מדעיות ותהיה בה הבחנה בין דעת הכותב לבין דעות ורעיונות של אחרים, אליהם מתייחס הכותב.

 

נושאים לחקירה -

כדי לסייע בתהליך הבחירה מוצע להציג בפני התלמידים את רשימת הנושאים המגוונת שבהמשך. חקירתם של נושאים אלה מעוררת עניין רב:

 

מדע ומוסר

 • אחריותו המוסרית של המדען לשימושים שעושים או יעשו במחקריו.

 • פרוייקט הגנום האנושי (מיפוי הגנים) שנמצא בשלבי עבודה מתקדמים:

  זכות ההורים לבחור את הגנים של צאצאיהם, אלו שימושים מותר יהיה לגופים שונים (כגון: מעסיקים וחברות ביטוח) לעשות בידע שיש להם לגבי מחלות של אנשים או האפשרות שיחלו? חיסיון עלמידע גנטי.

 • השכפול הגנטי ותוצאותיו, היש בסיס לחששות?

 • הרס בתי גידול והכחדת מינים, ניצול יתר של משאבי כדור הארץ, התערבות האדם במחזורים ביו-גיאו-כימיים.

 • גידול האוכלוסיה בעולם - האם מותר, מבחינה מוסרית, להגבילו? מה יכולים המדענים לעשות?

תורת המדינה

 • ההצדקה המוסרית למלחמות, היש כללים מוסריים לניהול מלחמה?

 • סרבנות מצפונית.

 • טרוריזם כדרך להשגת מטרות פוליטיות.

 • זכויות הגירה.

 • זכויותיהם של עובדים זרים.

 • מדינה צודקת, חלוקה צודקת של משאבים, שיוויון חברתי ופערים חברתיים.

תורת ההכרה

 • מקורות הידע האנושי - מה שתופס השכל ומה שמקנה הלימוד והניסיון.

 • סוגיות בנושא גוף ונפש.

 • אלוהים - שאלת קיומו ומקומו בחיי האדם.

 • פטאליזם או חופש בחירה.

 • דטרמיניזם, סיבתיות וחופש.

 • מרחב וזמן.

 • הוויה וחידלון, חיים ומוות.

 

אסתטיקה

 • מהו היפה? כיצד להעריך יצירה אמנותית?

 • האם יש תחומי עיסוק נוספים שניתן לכנותם "אמנות"?

 

פילוסופיה של הדת

 • מקומם של הדעת והחוויה הדתית בחיי האדם.

 

פילוסופיה של הלשון

 • כיצד התינוקות רוכשים שפה?

 • היש הבדל בין רכישת שפת אם לרכישת שפה שניה?

 • פרשנות העולם באמצעות השפה.

 

ראוי לשים לב שמקצת הנושאים שברשימה זו מנוסחים באופן רחב וכוללני. ניתן לגזור מהם נושאי-משנה ולהגדיר באופן ממצה וממוקד יותר.

 

ניסוח הנושא והגדרתו חייבים להיות מדויקים וברורים באופן שהנושא לא יהיה, רחב מדי ולא מצומצם מדי והשאלה הנבדקת תהיה ברורה. הגדרה בהירה ומדויקת של הנושא מאפשרת קביעת גבולות תחום העיסוק, התארגנות, הערכות וכניסה שיטתית לתהליך הכנתה של העבודה.

 

חשוב מאוד, שקביעת הנושא והשאלה הנחקרת יעשו לאחר עיון בספרות מקצועית מתאימה.

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/04/2009    

עדכוני rss