education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 
 
 
 
מבוא
 

מסגרת ההוראה הרגילה של מקצוע הספרות מגבילה את האפשרויות של תלמיד לקיים דיאלוג משמעותי עם יצירות ספרותיות הקרובות לליבו ואינן כלולות  בתכנית הנלמדת בכיתה. כתיבת עבודת-גמר פותחת פתח לקיומו של דיאלוג כזה, המעשיר את עולמו של התלמיד, מרחיב את אופקיו התרבותיים ומטפח את יכולתו "להתחבר" טוב יותר לעצמו ולהתנסויות אנושיות-כלליות. מומלץ, לפיכך, שבתי ספר יעודדו תלמידים, שספרות קרובה לליבם, לכתוב עבודת-גמר בנושא ספרותי שבו הם מתענינים ומבקשים להתעמק.

 

באתר מוצגים כללים והנחיות לכתיבת עבודת-גמר בספרות, החל משלב הכנת ההצעה, לרבות נושאים עליהם נכתבו עבודות-גמר.

 

אנחנו מקווים שהנחיות אלה יסייעו לכל המבקשים לכתוב עבודת-גמר בספרות ומאחלים להם הצלחה בעבודתם.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/04/2009    

עדכוני rss