education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 
 
 
 
כללי
הנחיות להכנת עבודת גמר בתנ"ך (ח' כללי)
 

 נתאר לעצמנו שבאחד משיעורי התנ"ך נדונה שאלה טעונה ורבת משמעות, כמו למשל:
הסיכון והסיכוי של הרעיון "אתה בחרתנו"
מה יוצר את חוסנה של אומה כוח צבאי או מוסריות?
רטוריקה ודמגוגיה בנאום רבשקה
והנה אחד התלמידים ניגש אלינו ומביע את התלהבותו מהדיון וחושף את הנגיעה שלו בנושא.
כשמדובר בתלמיד בעל יכולות לימוד חזקות, ניתן להציע לו להכין  עבודת גמר בנושא שהוא גילה בו ענין.
ככלל ,ניתן להציע אופציה זו של לימוד לתלמידים בעלי יכולות עיוניות גבוהות , ומי מהתלמידים המתעניין, הרוצה "להרים את הכפפה" והיכול לעמוד באתגר – מוזמן להתנסות בלמידה ייחודית זו.


בהכנת  עבודת גמר, המוביל והמנווט את הלימוד הוא התלמיד החוקר:
התלמיד הוא שבוחר את נושא הלימוד הקרוב אל ליבו, מציג שאלת-חקר, קובע את ההיקף ואת עקרונות המיון של החומרים שירצה ללקט, מציג את הקו של מהלך המחקר הנותן מענה לשאלת החקר שהציג, מתלבט בדרך הצגת הדברים וכתיבתם, מעניק נופך אישי לסוגיות של המחקר המקראי בו בחר, מתמודד עם שיפוט ערכי מוסרי, ומוסיף נקודות מבט מגוונות מתחומי דעת נוספים.
נזכור –תהליך הכנת עבודה הוא אתגר אינטלקטואלי וחוויה רגשית בלתי נשכחים ומעצבים.


כמורים ננסה לאתר תלמידים אלה ולהציג בפניהם את האפשרות להכין עבודת גמר בתנ"ך. האתגר הוא גדול ועל כן, תלמיד הבוחר בהכנתה של עבודת גמר ,ילווה ע"י מנחה אקדמי, לכל אורך תהליך החקר והכתיבה (ראו להלן הפרטים על  "מנחה העבודה").


פירוט כל הכללים והנהלים – על עבודת הגמר, הנדרש בה ומעמדה בתעודת הבגרות – מצוי באתר זה.
 הסברים נוספים ניתן למצוא באתר תנ"ך בחינוך הממלכתי 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/05/2014    

עדכוני rss