education - חינוך מחוז חרדי
 

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
השאלת ספרי לימוד
 התכנית להשאלת ספרי לימוד (אפריל 17) 

יישום התכנית להשאלת ספרי לימוד בשנת הלימודית תשע"ח


 

   דוגמת מכתב להורים של בית ספר יסודי 

   תהליך נוהל הגשת בקשת חריגים

   בתי ספר מתלבטים

   נוהל טיפול בבקשת דחיית הפעלת תכנית השאלה תשע"ו 
תכנית השאלת ספרי לימוד נכנסת לתוקף כתכנית חובה משנה"ל תשע"ו, והיא נועדה לסייע להורים ולהקל עליהם בנושא רכישת ספרי לימוד.

מנהל בית הספר מחויב לשלוח חוזר להורים ולקבל הסכמה של לפחות 60% מעוניינים. (בשנה זו אנו נערכים לאפשר גם למנהלים אשר מעדכנים רק על  35-40% מעוניינים).

 

כדי לעמוד בהוצאות הנדרשות התקציב מחולק לתשלומי הורים ולתקצוב רכש של משה"ח.

תשלומי הורים: מנהל גובה סכום של עד 280 ₪ .תקציב תוספת לרכש: תקצוב בהתאם למדד טיפוח של העיר בו ביה"ס מתקיים.

כל מנהל יכול לראות את גובה התקציב המיועד לו על פי מדד הטיפוח במערכת אליה הוא נכנס להזין את הנתונים.

 

במידה ומנהל מציג גרעון לאחר רכישת הספרים- בבקשת חריגים הוא יוכל לקבל את גובה הגירעון שאליו הוא נקלע. (מצו"ב קובץ הסבר לבקשת חריגים)

 

כדי להצטרף  לתכנית כל בי"ס חייב להיכנס 10/6/15 למערכת האינטרנטית ולהזין את מספר התלמידים הפוטנציאלי בתכנית על מנת לשריין לעצמו תקציב. (מצו"ב קישור)

יש להזין מס' תלמידים מרבי עד גובה המצבת, גם אם לא כולם ישתתפו בתכנית בפועל.

המערכת תהיה פתוחה עד ה- 10/6/15. בכל שאלה ובמידה וישנו עיכוב של בי"ס אפשר ליצור קשר עם המינהלת דרך המספר המצורף למטה והם יסייעו בכל שאלה.

 

תוך ביצוע הפעולה, המערכת מאפשרת למנהל להתעדכן בגובה תקציב הזכאות הצפוי בהתאם לשנת ההצטרפות ומדד הטיפוח. היה ויש למנהל השגות על גובה תקציב הזכאות, עליו להציף אותן מול מפקח בית הספר.

 

גם אם בי"ס מצוי כעת במצב בו לא ברור אם ייכנס לתכנית בתשע"ו, חייב לשריין תקציב כבר עכשיו (כי אח"כ לא ניתן יהיה).

 

המינהלת (מרמנט) תפיק עבור הרשויות/בעלויות טופס בקשת תקציב הכולל את כל המוסדות על בסיס דוח שיכיל אך ורק את המוסדות שביקשו תקציב במערכת ובהתאם לסכומים המבוקשים.

 

בי"ס שלא יבצע פעולת בקשת תקציב במערכת, לא יתוקצב השנה.

 

 

קישור למערכת: http://minhelet.hashala.co.il/

שם משתמש וסיסמא הינם סמל המוסד.

(בלשונית "בקשות תקציב" להקליד מס' תלמידים ולשמור)

 

במקביל, מנהל ביה"ס צריך לבדוק את תכנית הלימודים שלו מבחינת ספרי הלימוד האם הם מאושרים ע"י המשרד. במידה ולא- יש להחליף לספרי לימוד מאושרים.

המפקח אחראי לבדוק שאכן ספרי הלימוד יהיו מאושרים או מאושרים באופן זמני.

למקרים חריגים יש להפנות השאלה לתרצה יהודה וליואלה טרם.

 

סיוע נוסף המגיע לכל מנהל עבור כל תלמיד משתתף בתכנית זהו סיוע לוגיסטי המיועד לרכז התכנית ולשימור הספרים בבית הספר ולטיפול בהם.

 

רק במידה ולא היתה הסכמה של אחוז קביל של ההורים המעוניינים יש לקיים נוהל פטור על פי המכתב המצו"ב.

 

בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות:

לרב יעקב הלמן 050-6282452

או לגב' אתי בינדר 050-6283903

 

מנהלים יכולים לפנות למספר המצורף בכל שאלה ובקשת עזרה במילוי הטופס

מרמנת ארגון וניהול פרויקטים בע"מ

 

טלפון: 073-2955816

פקס: 073-2955067

 

דוא"ל: tamar_g@marmanet.co.il

marlogo

 

 

בהצלחה

יעקב הלמן

אתי בינדר

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/07/2017