education - חינוך מחוז חרדי
 

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מצטרפים לצמרת תכנית "אמירים"
 

 


"כמה יגיעות יגע לחפש ולחקור את כל הכישרון של כל יחיד ויחיד,
כמה עצות ותחבולות המציא לנצל את הכישרון הטוב אחר שמצא אותו.
כמה השתדל לאסוף מספר חשוב של גדולי הכישרון, שיהיו המה הרוח החיה, להחיות את חבריהם בחידושיהם ובברק שכלם...."
 (הרב אברהם גרוזובסקי, בדבריו על ר' נתן צבי פינקל – הסבא מסלבודקא)

 

אתר אמירים


 

"אמירים"


תכנית "אמירים" כשמה כן היא, מכוונת למבט מעלה לאמירי העץ במעבה היער החינוכי. התכנית שואפת לתת מענה לבית הספר, ששם דגש על טיפוח הכישרונות ועל טיפוח התלמידים המצטיינים, והוא מבקש לעודד את תרבות המצוינות הבית ספרית.
במסגרת התכנית מופעלות בבתי הספר מסגרות לימוד בית ספריות לתלמידים מצטיינים. בתי הספר המשתתפים בתכנית מפתחים ומפעילים תכניות המטפחות מצוינות בית ספרית והמזמנות אתגרים חדשים למצטייני בית הספר.
התכנית המומלצת לטיפוח מצוינות והצטיינות מבוססת על מודל ההעשרה המשולש של פרופ' רנזולי. הנפוץ ביותר בארה"ב אשר פורסמו לגביו מחקרים רבים המעידים על הצלחתו (ון טסל בסקה, 2007). התכנית מתמקדת בחשיפת תכנים ייחודיים שלא מתוך תכניות הלימודים הרגילות, ובלמידת מיומנויות חשיבה ובכללן מיומנויות חקר.


מובילות התכנית במחוז:
גב' רעיה לוי- גודמן, מפקחת מתכללת אוכלוסיות מיוחדות  raayalg@education.gov.il
גב' צפורה-פייגי כהן, מפקחת כוללת, רפרנטית תכנית מצטיינים במחוזfaigyco@education.gov.il  - 
גב' צפורה אריה, מדריכת התוכנית, ttzipora@gmail.com

מטרות התוכנית:
1. ערך רוחני בנתינת הזדמנות חינוך שווה לבלתי שווים.
2. נתינת מענה ממוקד לקשיים בהיבטים רגשיים וחברתיים – הזקוקים לתיווך
3. פיתוח אווירה ותרבות המעודדת מצוינות והצטיינות הן של תלמידים והן של מורים.
4. הרחבת הידע והמיומנויות של אנשי החינוך בהוראה ובטיפוח הצטיינות של תלמידים ומורים.
5. פיתוח תכניות ייחודיות ומותאמות, שיאפשרו לתלמידים ולמורים לבחור ביעדים להצטיינות ולממש אותם כיחידים או/ו בקבוצות.

 

מחויבות המחוז החרדי בשיתוף  האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים-משרד החינוך (כפוף למסגרת התקציב):
·        הקצאת 10 שעות תקן המיועדות לפתיחת שתי קבוצות "אמירים", השעות מיועדות להוראה ישירה.
·        ליווי והנחייה של מדריכה מטעם המחוז החרדי בשיתוף האגף למחוננים ולמצטיינים להטמעת התוכנית ויישומה בבית הספר.
·        השתלמות בת 30 שעות על פי מתווה "אופק החדש" במשך שנתיים לצוותי "אמירים": מנהלות, רכזות ומורות התכנית.

 

מחויבות בית הספר:
Ø      איתור מורות מומחיות להוראת הנושאים שנבחרו.
Ø      מינוי רכזת מצוינות בית ספרית ותגמולה על ידי בית הספר. 
Ø      איתור התלמידים המצטיינים על פי הקריטריונים של התכנית. 
Ø      שיבוץ שעות ההוראה על פי ההנחיות ועל פי מודל התכנית. 
Ø      הגשת תכנון יחידות הוראה של הקורסים בהתאם למתווה.
Ø      ארגון מסגרת זמן להנחיית צוות "אמירים", כולל המנהלת, על ידי המדריכה המחוזית.
Ø      השתתפות המנהלת, הרכזת והמורות המלמדות בתכנית, בהשתלמות לאורך שנתיים.

 

אמירים – תשע"ו
בשנת הלימודים תשע"ו, מפעילים 17 בתי ספר חרדיים את תכנית "אמירים ", חלקם בשנה שניה של פעילות ענפה.


הצטרפות לתוכנית אמירים
נוהל ההצטרפות
מנהל/ת בית ספר המעונינ/ת להצטרף לתכנית "אמירים" מתבקש/ת לפעול על פי ההנחיות הבאות:
מידע לבתי ספר המעוניינים להצטרף בשנה"ל תשע"ז

פיתוח מקצועי
במקביל לעשייה של מובילות "אמירים" בבתי הספר, מתקיימים ימי השתלמות אזוריים לצוות מוביל בבית הספר.
מסגרת ההשתלמויות נותנת מענה להיבטים רגשיים וחברתיים של התלמיד המחונן, המצטיין, כמו גם מתעסקת בהבניית ידע הקשור בפדגוגיה של הוראת מחוננים.
מסגרת ההשתלמויות, מהווה בנוסף, קבוצת לומדות שיתופית, המעודדת למידת עמיתים, ומאפשרת חוכמת המונים.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/06/2018