שם השירות: דוח תקופות עבודה

היחידה נותנת השירות:
גף כ"א במחוז

נושא השירות: זכויות לצורך גמלה

הסבר לקבלת השירות:

דוח תקופות עבודה מציין תקופות עבודה וזכויות שנצברו בזמן שירות המדינה.

ניתן לקבל את הדוח במהלך זמן השרות וכן בתם השרות לקראת פרישה. על עובד ההוראה לבדוק את תקינות הנתונים מעת לעת במהלך זמן עבודתו.

למי מיועד השירות:

עובד הוראה במהלך זמן עבודתו.

אופן הגשת הבקשה:

על מבקש השירות לשלוח מכתב בצירוף המסמכים הבאים:

מכתב בקשה לדוח תקופות עבודה.

אופן בקשת השירות:

מכתב בדואר.

מקום קבלת השירות:

פקיד כ"א בהוראה במחוז אליו הינך משתייך.

מחוז

קבלת קהל

מענה טלפוני

טלפון

מחוז ירושלים

ב,ד 10:00-15:00

א, ג, ה 10:00-15:00

5601618 02

5601766 02

מחוז מרכז

ב, ג 9:00-14:00

א ,ד, ה 10:00-15:00

6896573 03

6896574 03

מחוז ת"א

ב, ד 10:00-14:00

א ,ד, ה 08:00-15:00

6896317 03

6896318 03

מחוז דרום

א, ג 08:30-15:00

ב, ד, ה 08:00-15:00

6263333 08

מחוז חיפה

ב, ג 14:00-11:00

א, ד, ה 10:00-15:00

8632666 04

מחוז צפון

ב, ד 15:30-11:00

א, ג, ה 10:00-15:30

6500112 04

טפסים לקבלת שירות:

 מכתב בקשה לדוח תקופות עבודה.