שם השירות: אישור פיצוי פיטורין

היחידה נותנת השירות:
גף כ"א במחוז

נושא השירות: פיצויים

הסבר לקבלת השירות:

בקשה להתפטר מן השירות בתנאים המזכים לפיצויים.

למי מיועד השירות:

עו"ה אשר מעוניין להתפטר מן השירות.

אופן הגשת הבקשה:

על מבקש השירות לשלוח מכתב בצירוף המסמכים הבאים:

  • בקשה לאישור פיצויי פיטורין.

אופן בקשת השירות:

מכתב בדואר.

מקום קבלת השירות:

פקיד כ"א בהוראה במחוז
אליו הינך משתייך.

מחוז

קבלת

מענה

טלפון

מחוז ירושלים

ב,ד 10:00-15:00

א, ג, ה 10:00-15:00

5601618 02

5601766 02

מחוז מרכז

ב, ג 9:00-14:00

א ,ד, ה 10:00-15:00

6896573 03

6896574 03

מחוז ת"א

ב, ד 10:00-14:00

א ,ד, ה 08:00-15:00

6896317 03

6896318 03

מחוז דרום

א, ג 08:30-15:00

ב, ד, ה 08:00-15:00

6263333 08

מחוז חיפה

ב, ג 14:00-11:00

א, ד, ה 10:00-15:00

8632666 04

מחוז צפון

ב, ד 15:30-11:00

א, ג, ה 10:00-15:30

6500112 04

טפסים לקבלת שירות:

 טופס בקשה לאישור פיצויי פיטורין