שם השירות: רכישת זכויות לגמלה

היחידה נותנת השירות:
גף כ"א במחוז

נושא השירות: זכויות לצורך גמלה

הסבר לקבלת השירות:

טיפול בבקשה לרכישת זכויות לגמלה לעובד הוראה שקיבל אישור לחל"ת בעבר או בהווה ומבקש לרכוש זכויות במהלך שירותו. לא מיועד לעו"ה חדשים אשר נתקבלו לשירות החל מ-1.09.02 והמבוטחים בקרן פנסיה צוברת.

למי מיועד השירות:

עובד הוראה, במהלך זמן עבודתו.

אופן הגשת הבקשה:

על מבקש השירות לשלוח מכתב בצירוף המסמכים הבאים:

  • קבלת אישור לחל"ת בעבר או בהווה.
  • טופס בקשה לרכישת זכויות לגמלה.

אופן בקשת השירות:

מכתב בדואר.

מקום קבלת השירות:

פקיד כ"א בהוראה במחוז אליו הינך משתייך.

מחוז

קבלת קהל

מענה טלפוני

טלפון

מחוז ירושלים

ב,ד 10:00- 15:00

א, ג, ה 10:00-15:00

5601618 02

5601766 02

מחוז מרכז

ב, ג 9:00-14:00

א ,ד, ה 10:00-15:00

6896573 03

6896574 03

מחוז ת"א

ב, ד 10:00-14:00

א ,ד, ה 08:00-15:00

6896317 03

6896318 03

מחוז דרום

א, ג 08:30-15:00

ב, ד, ה 08:00-15:00

6263333 08

מחוז חיפה

ב, ג 14:00-11:00

א, ד, ה 10:00-15:00

8632666 04

מחוז צפון

ב, ד 15:30-11:00

א, ג, ה 10:00-15:30

6500112 04

טפסים לקבלת השירות:

 בקשה לרכישת זכויות לגמלה.