שם השירות: רישיון הוראה קבוע/זמני

היחידה נותנת השירות:
אגף בכיר לכוח אדם בהוראה,
גף דירוג והסמכה

נושא השירות: רישיון הוראה

הסבר לקבלת השירות:

רישיון הוראה קבוע מיועד לעובד הוראה בעל תואר אקדמי ותעודת הוראה תיכונית/חט"ב שאינו מחויב בהתמחות בהוראה (סטאז').

למי מיועד השירות:

  • עובד הוראה שהחל לימודיו לקבלת תואר ותעודת הוראה במכללה אקדמית, לפני שנה"ל התשנ"ז ו/או תעודת הוראה לחט"ב.
  • בוגר הסבת אקדמאים להוראה שהחל לימודיו, לפני שנה"ל התשס"א.
  • עובד הוראה שהחל לימודיו באוניברסיטה לפני שנה"ל התשס"ג.

אופן הגשת בקשה:

לבקשה לרישיון הוראה קבוע יש לצרף:

  • טופס בקשה להענקת רישיון/מתן כתב היתר לגשת לבחינות השלמה.
  • תעודת תואר אקדמי.
  • תעודת הוראה.
  • אישור על סיום בחינות השלמה.

לבקשה לרישיון הוראה זמני יש לצרף:

  • טופס בקשה להענקת רישיון/מתן כתב היתר לבחינות השלמה.
  • תעודות המעידות על השכלה ועל הכשרה להורות במגמה את המקצועות.
  • רישיון הוראה/הדרכה קודם/זמני (אם קיים).

יש לאמת את המסמכים המצורפים (או צילומים שלהם), כנאמנים למקור ע"י מנהל ביה"ס בו הינך מלמד, עו"ד או נוטריון.

מקום קבלת שירות:

פניה בדואר.

 

בנושא רישיון הוראה קבוע:

ענף רישיונות הוראה

משרד החינוך

ירושלים, מיקוד 91911

 

בנושא רישיון הוראה זמני:

אריאלה ברק

ענף רישיונות הוראה ובחינות השלמה

משרד החינוך

ירושלים, מיקוד 91911

טפסים לקבלת השירות:

 בקשה להענקת רישיון /מתן כתב היתר לגשת לבחינות השלמה