שם השירות: צירוף שירות קודם במדינה

היחידה נותנת השירות:
גף כ"א במחוז

נושא השירות: זכויות לצורך גמלה

הסבר לקבלת השירות:

בקשה לצירוף שירות קודם במדינה ניתנת לעובד הוראה במעמד קבוע המבוטח בפנסיה תקציבית ואשר לפני כניסתו לשירות הנכחי עבד במקום עבודה אחר בשירות המדינה.

למי מיועד השירות:

  • עובד הוראה במעמד קבוע במקום עבודה אחר בשירות המדינה.

אופן הגשת הבקשה:

על מבקש השירות לשלוח מכתב בצירוף המסמכים הבאים:

  • טופס בקשה לצירוף שירות קודם במדינה.
  • אישור ממקום העבודה הקודם. על האישור לכלול את המידע הבא:

- אם קיבל פיצויים בעבר/אם לאו. אם קיבל פיצויים עליו לצרף חשבון פיצויים.

- טווח זמני העבודה (מתאריך.. עד תאריך).

- היקף משרה (חלקית/מלאה).

- מעמד העסקתו קבוע.

אופן בקשת השירות:

מכתב בדואר

טפסים לקבלת שירות:

 טופס בקשה לצירוף שירות קודם במדינה