הודעות הדוברות education - חינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מורשת וערכים
 

ירושלים, ז' אלול תשס"ט

27/08/2009

 
תכנית שר החינוך למאבק באלימות בבתי הספר

 

משרד החינוך יעלה היום לאתר האינטרנט של המשרד את תכנית שר החינוך למאבק באלימות בבתי הספר

 

  • אלימות – יעד מרכזי בו יטפל המשרד בשנה הקרובה
  • הקצאת תקציב ייעודי בהיקף של כ- 10 מיליון ₪ ליישום היעד
  • הרחבת סמכויות המנהלים והמורים
  • כל בית ספר יחויב לבנות תקנון בית ספרי מחייב
 

לקראת פתיחת שנת הלימודים, תש"ע, יפיץ משרד החינוך לכל בתי הספר חוזר חדש אשר יעסוק במניעת אלימות וביצירת אקלים בטוח, זאת בהתאם להכרזת שר החינוך ומנכ"ל המשרד, להעמיד את נושא  האלימות כאחד מהיעדים המרכזיים של  המשרד.

יצויין, כי המשרד הקצה תקציב בהיקף של כ- 10 מיליון ₪, לצורך יישומו של החוזר והתכנית המערכתית. התכנית תלווה בהדרכה ב- 1,300  בתי ספר ובכללם כל חטיבות הביניים.

 

החוזר מציב סטנדרטים וכלים לבניית אקלים בית ספרי נעים ובטוח וכן הנחיות ברורות לבתי הספר, כיצד להנהיג משמעת, לקבוע  גבולות ולאכוף אותם.

הנושאים העיקריים שבהם יעסוק החוזר:

היערכות חינוכית מערכתית כוללת ליצירת אקלים בית ספרי בטוח ולצמצום האלימות – כולל הנחיות לבניית תכנית בית ספרית.

אורחות חיים – התנהלות בשגרה והתמודדות עם אירועי אלימות – הקפדה על כללי המשמעת וטיפול באירועי אלימות במסגרת בית הספר.

 

כל בית ספר יבנה תקנון בית ספרי מחייב. התקנון יכלול: כללים העוסקים בהופעה הולמת, בהתנהגות ובהפרות סדר, בנוכחות ובעמידה בזמנים, בטוהר הבחינות ובאיסור המוחלט של עישון ושתיית אלכוהול במסגרת בית הספר.

בחוזר יש התייחסות לשימוש לרעה בטכנולוגיה בבית הספר: טלפונים ניידים, מצלמות וכו' והרחבת ההתייחסות של בית ספר גם לזירות אחרות כמו האינטרנט.

 

בפעם הראשונה נוסחו קריטריונים שיאפשרו לבית הספר להעריך את חומרת האירוע ואירועי האלימות חולקו על פי סוג הדיווח שיש להעביר אודותיהם ולצדם מפורט טווח התגובות הכולל פעולות חובה ופעולות לשיקול דעת מנהל בית הספר.

הורחבה סמכותם של מנהלי בית הספר וצוות המורים בטיפול באירועי משמעת ובאירועי אלימות, ומתן גיבוי מלא למורים ולמנהלים שיפעלו על פי הנהלים.

כמו כן, בחוזר ישנו פרק נפרד המתייחס לקידום אקלים בטוח והתמודדות עם אלימות בגן הילדים ולאורך כל החוזר יש התייחסות גם לאוכלוסיות של ילדים בעלי צרכים ייחודיים.

בתי הספר יקבלו גם כלים ניהוליים כגון: נתוני המיצ"ב, נתוני היעדרות של התלמידים וכו' שיאפשרו טיפול ועבודה מבוססים על נתונים.

בנוסף, החליט, שר החינוך, על תיקון לחוק זכויות התלמיד וזאת במטרה להקל על בתי הספר בהתמודדות עם תלמידים אלימים.

 

מצ"ב החוזר:

/EducationCMS/Units/Shefi/aklim/aklimHinuchi/nediniyut/HozerMankalSept2009.htm

 
 

 
 

 
 
   
 

 
 

 
 
   
 

 
 

 
 
   
 


 
 
מספר הפלאפון שמצוין מיועד לשימוש של אנשי תקשורת בלבד.
לפניות אישיות יש לפנות למרכז המידע של המשרד בטלפון 1-800-250025
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/02/2015    

עדכוני rss