הודעות הדוברות education - חינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
תלמידים, חברה ונוער
 

ירושלים, י"ט טבת תשס"ז

09/01/2007

 
פרויקט מחויבות אישית (מעורבות חברתית והתנדבות) יורחב באופן משמעותי ויחל כבר בכיתה א'

 

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב: "עידוד הילדים והנוער להתנדבות קהילתית ולמעורבות חברתית היא התשתית לחברה ערכית וסולידארית ומהווה את אחד מיעדיו המרכזיים של משרד החינוך לשנים הבאות".

התוכנית לעידוד מעורבות חברתית תשולב כבר בכיתה א' ועד י"ב במסגרות החינוך הפורמאליות והבלתי פורמאליות בשיתוף עם הרשויות המקומיות.

ברצף של 5 השנים הבאות ישולשו שעות ההתנדבות מ-3 מיליון ל-10 מיליון, וכן מספר הפרויקטים ההתנדבותיים יורחבו מ-200 כיום לכ-600.

הקצאת המשרד בשנת 2006 לטובת הנושא הייתה כ - 300,000 ₪ ועל פי החלטת מנכ"ל המשרד סכום זה יגדל שנת בשנת 2007 ב-מיליון ₪ נוספים (סה"כ: 1,300,000 ₪)

 

מחקרים רבים מצאו, כי מעורבות חברתית והתנדבות בקהילה בקרב תלמידים מחזקת את דימויים העצמי וחוסנם הנפשי, את תחושת העצמאות והשליטה, וכן מצמצמת התנהגויות סיכוניות, כמו: אלימות, ותחושות ניכור בקרבם. כפועל יוצא, המעורבות החברתית משפיעה גם על הישגיהם הלימודיים של התלמידים והשאיפות להשכלה גבוהה.

בהתאם לכך, במשרד החינוך הוקמה ועדה מיוחדת, בראשות מינהל חברה ונוער, שכללה את נציגי ג'וינט ישראל, נציגי המינהל הפדגוגי, נציגי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, נציגיהם של ארגונים וולונטריים שונים ונציגי תנועות הנוער, במטרה לבחון את הדרכים להעלות בהתמדה את שיעור התלמידים הנוטלים חלק באזרחות פעילה, בהתנדבות קהילתית, עזרה לזולת ומחויבות אישית.

בין המלצותיה המרכזיות של הועדה הן, כי על מנת לטפח את נושא המעורבות החברתית וההתנדבות במערכת החינוך ובקהילה בקרב התלמידים, יש לזמן עבורם בסיס ללמידה חברתית ולהתנסות, הן במוסדות החינוך והן מחוצה להם (מועדוניות אחר הצהריים, מתנ"סים, תנועות נוער וארגונים וולונטריים נוספים). בתוך כך, הוחלט, כי הרשויות המקומיות תהוונה חוליה מרכזית בהתארגנות, לשם בנית תוכנית יישובית למעורבות חברתית-קהילתית בשותפות עם מוסדות החינוך, ובמקביל, נושא המעורבות החברתית יוטמע בתוך תוכניות הלימודים ומערכי השיעורים הבית ספריים.

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, קיבל את המלצות הועדה והוחלט, כי ברצף של ה-5 שנים הקרובות יורחבו הפרויקטים לעידוד מעורבות חברתית והתנדבות ילדים ובני נוער באופן משמעותי, כך שעד לשנת 2012 תופעל התוכנית ברצף חינוכי מכיתה א' עד יב' באורח ספירלי מתפתח תוך התאמה לגיל הלומדים ויכולתם. לשם כך ישלש המשרד את שעות ההתנדבות ואת הפרויקטים ההתנדבותיים שיופעלו במוסדות החינוך. כמו כן, הוחלט כי בתי הספר שיצטרפו לתוכנית יימצא נושא המעורבות החברתית וההתנדבות בסדר עדיפות גלוי בתוך מטרות ויעדי בית הספר.

להלן פירוט מוקדי הפעילות המרכזית בתוכנית, לפי שכבות הגיל הרלוונטיות:

בכיתות א'-ג'  - יושם דגש על למידה והתנסות במעורבות חברתית במעגל הכיתתי, כקבוצות במסגרת "ילדים מפעילים ילדים".

בכיתות ד'-ה' - יושם דגש על למידה והתנסות במעורבות חברתית במעגל הבית-ספרי, כקבוצות במסגרת וועדות, פורומים, מועצה וכו'.

בכיתות ו'  - יושם דגש על למידה והתנסות במעורבות חברתית במעגל הבית ספרי והקהילתי.

בכיתות ז' – מעורבות במסגרת בית הספר (מעורבות בחברת התלמידים, בחונכות ובטיפוח ביה"ס.

בכיתה ח' - מעורבות במסגרת בית הספר ופעילות בבתי הספר היסודיים בסביבה

בכיתות ט'-י"ב- פעילות למען הקהילה במסגרות הרשותיות במעטפת הארגונית של עמ"ן (עיר מתנדבת נוער), "לאורו נלך", ותוכניות לפיתוח מנהיגות והעצמה אישית וקבוצתית.

בכיתה י' - מחויבות אישית – תוכנית המופעלת בבתי הספר מאז 1981, במסגרתה תורמים בני הנוער שעתיים שבועיות מזמנם למען הקהילה. בתוכנית פועלים מדי שנה למעלה מ – 70 אלף תלמידים ברחבי הארץ.

בכיתה י"ב – "לאור נלך" – תוכנית המופעלת בחלק מבתי הספר, במסגרתה מעורבים תלמידי כיתות י"ב בפעילות קהילתית אחת לשבוע, כחלק מתוכנית הלימודים שלהם.

 

במשרד החינוך מוסיפים, כי דגש מיוחד יושם על תוכנית עמ"ן – (עיר מתנדבת נוער) בשיתוף ג'וינט ישראל למעורבות חברתית קהילתית והתנדבות ילדים ונוער ברשות.  בתוך כך מספר הרשויות שתיקחנה חלק יגדל מ-18 כיום ל-60 בטווח של החמש שנים הבאות. על פי התוכנית, עמ"ן תיצור שותפות אסטרטגים עם ראשי הרשויות ארגונים חברתיים ובני נוער לשם התנדבות במרחב המוניציפאלי. בשלב הראשון ייעשה מיפוי  צרכים עירוניים במוקדי ההתנדבות בהם התלמידים ישולבו ובשלב השני יגויס כוח אדם מקצועי מתחום החינוך הבלתי פורמאלי ומהקהילה לבניית תוכניות שנתית לישוב, תוך הקמת מערך הדרכה לתלמידים. בתום פעילות שנתית יתקיים טקס הוקרה להענקת תעודות לתלמידם ובתי ספר מצטיינים.

 
 

 
 

 
 
   
 

 
 

 
 
   
 

 
 

 
 
   
 


 
 
מספר הפלאפון שמצוין מיועד לשימוש של אנשי תקשורת בלבד.
לפניות אישיות יש לפנות למרכז המידע של המשרד בטלפון 1-800-250025
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/02/2015    

עדכוני rss