הודעות הדוברות education - חינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
לימודים והשכלה גבוהה
 

טו' טבת תשע"ה

6/1/2015

 
קבלה להשכלה גבוהה

 

"התכנית ללמידה משמעותית"

האוניברסיטאות והמכללות החלו לפרסם את ערוצי הקבלה ללא חובת פסיכומטרי

 
  • לקראת פתיחת ההרשמה (25.1) לשנת הלימודים תשע"ו, המוסדות להשכלה גבוהה החלו בפרסום ערוצי הקבלה הישירה ללא חובת פסיכומטרי. בתקופה הקרובה כלל המוסדות האקדמיים יציגו את רמת ההישגים הדרושה לקבלה על סמך תעודת הבגרות בלבד.     
  • ערוצי הקבלה כוללים חוגים לתואר ראשון, בהם גם מסלולי הנדסה ומדעים.
  • כבר בשנת הלימודים הקרובה יהיו סטודנטים שיתקבלו ללימודים על סמך תעודת בגרות בלבד. המתווה החדש כולל אוניברסיטאות ומכללות.
  • היעד לשנים הקרובות: אחד מכל שלושה סטודנטים יתקבל ללימודים אקדמיים על סמך תעודת הבגרות בלבד (כ- 30% מהסטודנטים באוניברסיטאות וכ- 40% מהסטודנטים במכללות).
  • השבוע תצא לדרך התכנית לשמירה על טוהר הבחינות. לראשונה צוותים חינוכיים של בתי הספר ישגיחו על הבחינה (בתי ספר ירוקים). בבתי ספר אדומים הבחינה תתקיים מחוץ לכתליי בית הספר.

המועצה להשכלה גבוהה: "אנו שותפים למשרד החינוך ולראשי מוסדות להשכלה גבוהה במחויבות להרחבת ולקידום הקבלה ללימודי תואר ראשון על בסיס תעודת הבגרות  ללא צורך בבחינה הפסיכומטרית. המועצה מברכת על פעילות משרד החינוך לשיפור תקפותם וטוהרם של בחינות הבגרות ועל יישום ההסכמות שהתקבלו ע"י המוסדות להשכלה גבוהה, כבר עם פתיחת הרישום לשנת הלימודים תשע"ו. יצוין, כפי שהתחייבה, המועצה הנחתה את הועדות שהיא ממנה לבדיקת תכניות לימודים כי יעודדו ויאפשרו למוסדות לקיים מסלולי קבלה חליפיים, הכוללים גם מסלול המתבסס על הרכב וציוני תעודת בגרות בלבד".

מתווה הקבלה ללימודים אקדמיים על סמך תעודת הבגרות בלבד יוצא לדרך: במסגרת יישום הלמידה המשמעותית ולקראת פתיחת ההרשמה (25.1) לשנת הלימודים האקדמית תשע'ו, המוסדות להשכלה גבוהה (אוניברסיטאות ומכללות) החלו בפרסום ערוצי הקבלה הישירה ללא חובת פסיכומטרי. בתקופה הקרובה כלל המוסדות האקדמיים יציגו את רמת ההישגים הדרושה לקבלה ללימודים על סמך תעודת הבגרות בלבד. מדובר בחוגים ללימודי תואר ראשון בהם גם מסלולי הנדסה ומדעים. מידע על מסלולי ההרשמה ניתן למצוא באתרי המוסדות האקדמיים השונים.

הקבלה ללימודים אקדמיים ללא חובת היבחנות בבחינה הפסיכומטרית תתאפשר לכלל בוגרי מערכת החינוך, גם אלו, אשר סיימו לימודיהם טרם כניסתה לתוקף של "התכנית ללמידה משמעותית". לפיכך, כבר בשנת הלימודים הקרובה יהיו סטודנטים שיתקבלו ללימודים על סמך תעודת בגרות בלבד. המתווה החדש כולל אוניברסיטאות ומכללות. מדובר במהלך הדרגתי שיצבור תאוצה עם כניסתה לתוקף (בעוד כשלוש שנים) של תעודת הבגרות החדשה.

כזכור, מתווה הקבלה ללימודים אקדמיים על סמך תעודת הבגרות בלבד נקבע באוקטובר 2014, במסגרת הפורום המשותף למשרד החינוך, המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג), ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) ועד ראשי המכללות הציבוריות (ור"מ) וועד ראשי המכללות הלא מתוקצבות (ול"מ).

מנכ"לית משרד החינוך מיכל כהן: "מתווה הקבלה החדש לאקדמיה ותעודת הבגרות החדשה הינם חלק מהתכנית לקידום למידה משמעותית. תכנית זו מתייחסת לראשונה ליצירת רצף בין מערכת החינוך למוסדות ההשכלה הגבוהה ותורמת להעמקת הלמידה, איכות ההוראה וחיזוק מעמדה של מערכת החינוך. התכנית מדגישה תהליכי חשיבה, פיתוח כלים ביקורתיים ומטרתה לקדם למידת חקר ולהכשיר את התלמיד להתמודד עם אתגרי המאה ה- 21".

סגנית יו"ר המל"ג פרופ' חגית מסר ירון: "הפעילות המשולבת לחיזוק בחינות הבגרות, תקפותן וטוהרן עם צמצום ההכרח בבחינה הפסיכומטרית כתנאי לקבלה ללימודים אקדמית לא רק שאינה פוגעת ברמה אלא להפך – בטווח הרחוק תביא לשיפור הלימודים האקדמיים והתועלת לפרט ולחברה".

פרופ' מנחם בן ששון, יו"ר ור"ה: "האוניברסיטאות מכירות בחלקן החשוב ברצף החינוך ומצפות להמשך שיתוף פעולה פורה עם משרד החינוך. התוכנית לקבלה לאוניברסיטאות על סמך בגרות בלבד, היא צעד נוסף בחיזוק מעמדה של תעודת הבגרות והעצמת הלמידה בבית הספר. זאת במקביל לפעילות משרד החינוך להעלאת אמינות בחינות הבגרות. האוניברסיטאות נערכו לפרסום נתוני הקבלה במסלולים ללא פסיכומטרי. כל אוניברסיטה תגדיר בנפרד את רמת ההישגים הדרושים לקבלה ודרישות ייעודיות לכל חוג וחוג".

פרופ' יונה חן, יו"ר ור"מ: המכללות האקדמיות הציבוריות מברכות על התהליך לשינוי בתנאי הקבלה, כך שיהיו חלופות לפסיכומטרי ברוח המסמך שנחתם עם משרד החינוך וקבל את ברכת המל"ג. התהליך יתבצע בצורה הדרגתית, בהתאם לקביעת כל מכללה ובחוגים מסויימים.

פרופ' דודי שוורץ נשיא הול"מ ורקטור הקריה האקדמית אונו: "מדובר ביוזמה מבורכת  להחזרת  עטרת הלימודים התיכוניים ליושנה, ולהשיב לתעודת הבגרות את ערכה הייחודי. ההחלטה מקטינה את אי השוויון שהיה כרוך בדרישה לפסיכומטרי, והנשכרים המרכזיים ממנה הם צעירי ישראל, אשר יזכו לקבל שנת חיים מבוזבזת על פסיכומטרי במתנה, ויוכלו להקצות את כספי ההכנה לפסיכומטרי ללימודים אקדמיים ממשיים. המשמעות המרכזית של ההחלטה היא להגדיל את היצע ומגוון האופציות העומדות בפני הסטודנטים הפוטנציאליים, להגדיל את ההנגשה של ההשכלה הגבוהה ולהסיר את החסמים המלאכותיים שנוצרו בשל דרישות הקבלה בציוני הפסיכומטרי, שלא תאמו את הדיסציפלינות ורמת הקושי הנהוגה בהם".

חיזוק מהימנותה של תעודת הבגרות והגברת האכיפה על טוהר הבחינות

התכנית לשמירה על טוהר הבחינות

משרד החינוך יקדם את תעודת הבגרות החדשה ויגביר את האכיפה על טוהר הבחינות. המסר של שמירה על טוהר הבחינות יוצר אמון בתעודת הבגרות ומחזק את מעמדה. לעומת זאת, פגיעה בטוהר הבחינות מחבלת במהימנות הבחינה כמשקפת את ידיעותיו ויכולותיו של הנבחן וכן פוגעת באמון של המערכת האקדמית בבתי הספר התיכוניים בכלל ובציוני תעודת הבגרות בפרט.

בהתאם לזאת, עם תחילת בגרויות החורף (יום ה'), משרד החינוך יחל בתכנית רחבת היקף שמטרתה הגברת האמון בבתי הספר והצוותים החינוכיים. בפיילוט ישתתפו עשרה בתי ספר ירוקים (בבתי ספר אלו הצוות החינוכי של בית הספר ישגיח על הבחינה), 49 בתי ספר אדומים (הבחינה תעשה מחוץ לכתליי בית הספר) וכ- 140 בתי ספר צהובים (נאמנים חיצוניים ישגיחו עם הבחינה). משרד החינוך יפיץ בקרוב חוזר מנכ"ל שיסדיר הנהלים וההנחיות בנושא.

  • בתי ספר ירוקים: בתי ספר בהם אחוז המחברות הפסולות הוא קטן מ- 1%. צבע ירוק מצביע על התנהלות תקינה – משרד החינוך יבחן אפשרות שבתי הספר שירצו בכך ואשר ימצאו ראויים, יוכלו לקבל אחריות ולמנות את צוות המורים בבית הספר להשגיח על בחינות הבגרות. הנושא ייבחן בפיילוט ויעשה תחת בקרה ופיקוח של הגורמים המקצועיים במשרד החינוך. 
  • בתי ספר צהובים: בתי ספר בהם אחוז המחברות הפסולות הוא 1.1% עד 3% - בבתי ספר אלו הבחינות יתנהלו באמצעים טכנולוגיים או באמצעות נאמנים חיצוניים שימנה משרד החינוך ואשר יהיו אחראיים על ארגון ותפעול הבחינה וחלוקתה לתלמידים.
  • בתי ספר אדומים: בתי ספר בהם אחוז המחברות הפסולות הוא 3% ומעלה – בבתי ספר אלו בחינת הבגרות תתבצע במרכזי היבחנות מחוץ לכתליי בתי הספר. נציגי צוות בית הספר ילוו את התלמידים במרכזי ההיבחנות אך לא יוכלו להיכנס לכיתות בזמן הבחינה.

 

 

 
 

 
 

 
 
   
 

 
 

 
 
   
 

 
 

 
 
   
 


 
 
מספר הפלאפון שמצוין מיועד לשימוש של אנשי תקשורת בלבד.
לפניות אישיות יש לפנות למרכז המידע של המשרד בטלפון 1-800-250025
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/02/2015    

עדכוני rss