הודעות הדוברות education - חינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
לימודים והשכלה גבוהה
 

‏ז' שבט, תשע"ד

‏8 ינואר, 2014

 
התכנית הלאומית ללמידה משמעותית

 

"ישראל עולה כיתה" - התכנית הלאומית ללמידה משמעותית

מגוון דרכי הערכה - יותר אוטונומיה למורים - הגשמה עצמית של תלמידים  - הגברת המעורבות בקהילה

 

החל מהשנה הבאה - תכנית ללמידה משמעותית על כל רצף הגילאים  א'-יב'

כל  בתי הספר היסודיים הציבוריים יעברו לניהול עצמי

גמישות פדגוגית בשעות לימוד - בתי  הספר ייקבעו באופן עצמאי 25% מהשעות שלהם

גמישות בפיתוח המקצועי - בתי הספר יגבשו מתווה עצמאי לפיתוח של צוות המורים 

בתי הספר יגבשו דרכי הערכה מגוונות להערכת התלמיד

בחירת התכנים מתוך תכנית הלימודים - המורים והתלמידים יקבעו כ- 30%  מהתכנים

 

השינויים בחטיבה העליונה

 • לימודי החובה יהיו במסגרת 3 אשכולות של מקצועות קרובים ומשלימים - אשכול "עברית", אשכול "ידע עם עולם ומדינה", אשכול "מורשת ותרבות"
 • מקצעות מתמטיקה ואנגלית – יישארו במעמד עצמאי
 • מטלות חקר בבחינות הבגרות– עידוד חשיבה יצירתית, מקורית ועבודות צוות
 • ביטול בחינות הבגרות בכיתות י'
 • לימודי מדעים - תנאי הכרחי לקבלת תעודת הבגרות
 • לימודי השכלה כללית (אומנויות, חברה, רוח ושפות) - תנאי הכרחי לקבלת תעודת הבגרות
 • שלוש שנים של מחויבות בקהילה ובחברה - תנאי הכרחי לקבלת תעודת הבגרות
 • תעודת הבגרות תוכל לשמש תעודת כניסה להשכלה הגבוהה במקום הפסיכומטרי
 • ועד ראשי האוניברסיטאות שותף בגיבוש התכנית

 

שר החינוך, הרב שי פירון, הודיע אחר הצהריים, ד', על השקת התכנית הלאומית "ישראל עולה כיתה". התכנית תטמיע שיח חינוכי חדש בתוך מערכת החינוך. היא תקדם "למידה משמעותית" ומעמיקה המעודדת למידת חקר, עבודת צוות ותכשיר את התלמיד להתמודד עם אתגרי המאה ה- 21.

במהלך מסיבת העיתונאים אמר השר פירון: " החלטנו לאזור אומץ, לצעוד צעד קדימה, מפני שזו השעה. אנחנו מאמינים. מאמינים במנהלים, מאמינים במורים ומאמינים בתלמידים. אנחנו מאמינים במערכת, בבשלות שלה לקדם שינוי...המאה ה – 21 מציבה בפנינו אתגרים המחייבים שינוי עמוק במבנה, בצורה ובמטרות הלמידה".

התכנית "ישראל עולה כיתה" היא פרי עבודתם של אנשי המקצוע במשרד החינוך, מומחים מהאקדמיה, מנהלי בתי ספר, מורים, תלמידים והורים.  התכנית תחל לפעול בשנת הלימודים הבאה, תשע"ה, ותתפרס  על פני כל רצף הגילאים  מכיתות א'-יב'.

התכנית זכתה  לברכת הדרך של ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה).

 

תכנית ללמידה משמעותית על כל רצף הגילאים  א'-יב'

 • התכנית תעניק יותר אוטונומיה למנהלים למורים ולתלמידים, באמצעות הרחבת הגמישות הפדגוגית ובחירת דרכי הלמידה.
 • כל בתי הספר היסודיים הציבוריים יעברו לניהול עצמי
 • המשרד ירחיב את מספר בתי הספר אשר פועלים במתכונת של ניהול עצמי לכלל בתי הספר היסודיים הציבוריים. במסגרת מתכונת הניהול העצמי מתאפשרת גמישות פדגוגית וניהולית של בית הספר. הרחבת הגמישות הפדגוגית בבתי הספר בניצול של 25% מסך השעות העומדות לרשותם. בתי הספר יחליטו באופן עצמאי, כיצד להשתמש בתקציב העומד לרשותם, בהתאם לצרכים הבית ספריים שלהם. 
 • גמישות פדגוגית בשעות לימוד - בתי  הספר יקבעו באופן עצמאי  25% מהשעות שלהם
 • בתי הספר יחליטו באופן עצמאי, מה ללמד וכיצד ללמד, בשיעור של 25% מתוך סך השעות העומדות לרשותם. גמישות זו תאפשר לבתי הספר להרחיב עיסוק בתחום מסוים או לשלב תכנית לימודים שגובשה על ידי בית הספר.
 • גמישות בפיתוח המקצועי - בתי הספר יגבשו מתווה עצמאי לפיתוח של צוות המורים
 • העמדת אפשרויות בחירה לבתי הספר ולמורים בתכנים, במסגרות הלמידה, ובמתודולוגיות המטפחות למידה של מורים כלומדים וכמלמדים בתוך בית הספר, וגם במסגרות של קהילות מקצועיות מחוץ לבית הספר.
 • בתי הספר יגבשו דרכי הערכה מגוונות להערכת התלמיד. לצד המבחנים, יעריכו בתי הספר את התלמידים בדרכי הערכה מגוונות נוספות, כגון: עבודות חקר, הצגת העבודה בעל פה,  משחק תפקידים, המחזה, בימת דיון, נאום וכד'. 
 • בחירת התכנים מתוך תכנית הלימודים - המורים והתלמידים יקבעו כ- 30%  מהתכנים
 • מתוך סך תכנית הלימודים המלאה,  כ- 70% מהחומר כולל רכישת ידע ומיומנויות בתחום הדעת. כ- 30% מהתכנית יהוו בחירה והעמקה.

 

השינויים בחטיבה העליונה

במסגרת התכנית יוביל המשרד תהליכי הוראה, למידה והערכה  מגוונים יותר. אלה ישולבו בתהליכי הערכה לקראת קבלת תעודת הבגרות וכחלק ממעבר ללמידה והוראה המדגישים תהליכי חשיבה, פיתוח כלים ביקורתיים ועידוד חשיבה יצירתית. למידה זו כוללת פתרון בעיות, למידה בדרך החקר, דיונים, למידה חוץ כיתתית, שימוש בסביבות למידה עתירות טכנולוגיה, למידת שיתופית של תלמידים ועוד.

התכנית מתייחסת למחזור התלמידים אשר יכנס לכיתות י' בשנת הלימודים תשע"ה (התכנית לא תחול על תלמידים שכבר החלו את לימודי התיכון).

 

קריאת כיוון לאִשְכּוּל מקצועות הלימוד

במהלך השנתיים הקרובות (תשע"ה-תשע"ו) יצֹר המשרד תשתית לריכוז מקצועות החובה ב- 3 אשכולות דעת. האשכול יכלול מקצעות בעלי זיקה של תוכן, מטרות ומיומנויות. מקצועות המתמטיקה והאנגלית יישארו במעמד נפרד, ולא ייכנסו למסגרת האשכולות.האִשְכּוּל יתבצע ב- 2 פעימות, כאשר הפעימה הראשונה תיושם בשנת הלימודים הבאה, תשע"ה. 

בפעימה הראשונה: אֶשְׁכּוֹל "עברית" (לשון וספרות) אֶשְׁכּוֹל "ידע עם עולם ומדינה" (היסטוריה ואזרחות), אֶשְׁכּוֹל "מורשת ותרבות" (תנ"ך, תושב"ע, מחשבת-ישראל, לימודי דתות).

במסגרת פעימה זו, לא יתבצע מיזוג של מקצועות הלימוד. התלמיד ייבחן בכל מקצוע בנפרד, כאשר הציון הסופי יהווה שקלול של  המקצועות הנכללים באשכול.

בפעימה השנייה: אופן ההבחנות בכל אשכול יקבע בשיח משותף עם כל הגורמים הרלוונטיים – מנהלים, מורים, תלמידים והורים.בנוסף למקצועות החובה התלמיד ייבחן לכל היותר בשני מקצועות בחירה.

הערכה חלופית מגוונת כחלק מהבגרות

 • ההערכה החלופית תהווה כ- 30% ממרכיב הציון הסופי של התלמיד.
 • הערכה חלופית תתקיים במקצועות השונים, כאשר מתכונת ההערכה  תקבע בהתאם להחלטת בית הספר.
 • העבודות ומטלות הביצוע יכשירו את התלמיד לקראת כניסתו אל עולם האקדמיה ויקנו לו כלים להתמודד עם אתגרי המאה ה- 21'. הדרישות מהתלמידים תהיינה מגוונות ותאפשרנה ביטוי למגוון אינטליגנציות. מטלות הביצוע יכללו, בין היתר, תלקיט עבודות, מטלת ביצוע קבוצתית, עבודת חקר, עבודה סמסטריאלית, מעבדה, מטלה מונחית, כתיבת  תכניות והצגתן באופנים שונים - הרצאה, מצגת או מיצג, וכן כל דרישה אחרת שתוביל את התלמיד להעמיק בנושא מתוך תכנית הלימודים ולהביא לידי ביטוי את ידיעותיו.
 • תהליך הלמידה יכלול קריאת מקורות מגוונים, הוצאת עיקר מטפל, ארגון ומיפוי של מידע וידע, חיפוש סיבות לתופעות, עריכת השוואות, העלאת שאלות, חשיבה מסדר גבוה, הצגת טיעון, הסקת מסקנות, פרשנות אישית, יישום, פתרון בעיות, חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית והטלת ספק. בסוף תהליך העבודה יידרש התלמיד להגן על העבודה בכתב ובעל פה.
 • המשרד יתאים את תכניות הפיתוח המקצועי של המנהלים באמצעות הכשרות, השתלמויות למידת עמיתים, יצירת סביבות למידה חדשנית ועוד.

ביטול בחינות הבגרות בכיתה י'   

 • ביטול הבחינות יאפשר רצף לימודי לטובת תהליכי הוראה מתמשכים, העמקת הלמידה, שיפור חוויית הלמידה ויאפשר קיומה של פעילות ערכית-חברתית ותרומה לקהילה.
 • דחיית הבחינות תגביר את ההתמדה בקרב אוכלוסיית התלמידים המצויה בסיכון לנשירה, על רקע הפחתת המבחנים ומקום זאת שילוב של הערכות מגוונות לרבות היבטים חברתיים.

במהלך השנים האחרונות עסקה מערכת החינוך בעיקר בשיח של מדידת ציונים, כאשר העשייה החינוכית והערכית לא זכו לקבל ביטוי והוקרה מספקים, ברמה הארצית. בתוך כך, הלמידה כוונה והתמקדה  בתעשיית ציונים, שנשענה בעיקר על שינון, כאשר לא נותר זמן לעיסוק בחשיבה מסדר גבוה והעמקה. כמו כן, נולדו תופעות בלתי רצויות, אשר התבטאו, בין היתר, בעומס מצטבר של מבחנים, שלא אפשרו למורים ולתלמידים להקדיש זמן להקניית כלים החיוניים למאה ה- 21'.  במציאות זו אבדה משמעותה העמוקה של  הלמידה וחוויית ההוראה והלמידה  של המורים ושל התלמידים.

 

מועד חורף יא' ייפתח להבחנות רק לאוכלוסיות מיוחדות.

 

חובת לימודי מדעים (1 יחידת לימוד פנימית)

 • לעניין זה ייחשבו חמשת המקצועות: ביולוגיה, כמיה, פיסיקה, מדע וטכנולוגיה בחברה (מוט"ב) ומדעי הטכנולוגיה. לימודי המדעים יהוו תנאי לקבלת תעודת הבגרות והציון ייקבע על ידי בית הספר.
 • השכלה כללית (אומנויות, חברה, רוח ושפות)
 • מקצוע אותו בוחר בית הספר ללמד לצורך העשרה, כאשר הוא ייבחר מתוך התחומים: אומנויות, חברה, רוח ושפות. לימוד המקצוע יהווה תנאי לקבלת תעודת הבגרות.

פעילות חברתית

החל משנת הלמודים הבאה, תשע"ה, הזכאות לבגרות תותנה בשלוש שנים (י, יא ו- יב) של מחויבות בקהילה ובחברה. רק עם סיום החובות הנדרשות, יוכל התלמיד לקבל את תעודת הבגרות. התכנית משלבת כישורי חיים וחינוך חברתי קהילתי ומכשירה את הבוגר לקראת למעורבות ואחריות לחברה.

 • כתה י' –  "אני והקהילה"
 • הפעילות תתמקד באזרח המודע לעצמו, מפעיל שיקולי דעת ערכיים בבחירותיו פעיל ומעורב בקהילה.
 • היקף השעות הנדרש מצד התלמיד יעמוד על 60 שעות אישיות וכן עוד 30 שעות בקבוצה.
 • כתה י"א – "אני והחברה הישראלית"
 • הפעילות תתמקד באדם  המודע לזהותו האישית, מנהל ומכוון את עצמו, מפתח שייכות קהילתית על ידי מעורבות והשפעה בקהילה ובחברה הישראלית.
 • התלמיד יידרש לפעילות בהיקף של  30 שעות אישיות ועוד 30 שעות בקבוצה.
 • כתה י"ב – "אני ומדינת ישראל" 
 • הפעילות תתמקד בבוגר המכיר ומכבד את תרבות, עמו ואת תרבות זולתו. בוגר הנכון לקראת שירות משמעותי צבאי, לאומי ואזרחי ולקראת חיי אזרחות פעילה ויצרנית.
 • התלמיד יידרש  לקיים פעילות בהיקף של  30 שעות  בקבוצה או לבד.

תעודת הבגרות תוכל לשמש תעודת כניסה להשכלה הגבוהה במקום הפסיכומטרי

בוגרי התכנית החדשה יוכלו להתקבל ללימודים אקדמאיים בעזרתה של תעודת הבגרות במקום הפסיכומטרי. ועדה משותפת למשרד חינוך וההשכלה הגבוהה מגבשת בימים אלה את הקריטריונים אתם יתקבל התלמיד למוסדות ההשכלה הגבוהה, ובכלל זה קריטריונים, אשר יתייחסו למהימנותה המקצועית של תעודת הבגרות.

 

 

מצטייני משרד החינוך

 • תלמידים שיעמדו בכל הדרישות המצטברות, יקבלו תעודת הצטיינות מטעם משרד החינוך. בדרישות:
 • הצטיינו בתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית קהילתית.
 • כתבו עבודת גמר בהיקף של 5 יחידות לימוד (יח"ל) בנוסף לחובת הבחירה.
 • למדו ונבחנו באנגלית ברמה של 5 יח"ל.
 • למדו ונבחנו במתמטיקה ברמה של 4 יח"ל לפחות.
 • ממוצע ציוניהם בתעודת הבגרות 90 ומעלה.

 נאום-השר-למידה-משמעותית.doc

 
 

 
  


 
   
 

 
 

 
 
   
 

 
 

 
 
   
 


 
 
מספר הפלאפון שמצוין מיועד לשימוש של אנשי תקשורת בלבד.
לפניות אישיות יש לפנות למרכז המידע של המשרד בטלפון 1-800-250025
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/02/2015    

עדכוני rss