הודעות הדוברות education - חינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
חינוך מיוחד ושפ"י
 

ירושלים, ט' שבט תש"ע

24/01/2010

 
דו"ח דורנר

 

שלומית עמיחי,מנכ"לית משרד החינוך לשעבר הגישה לשר החינוך גדעון סער

את מסקנות ועדת הבדיקה לבחינת ישימות דו"ח דורנר

המשרד יחל בהיערכות ליישום פיילוט.

 

שר החינוך, גדעון סער, מינה בחודש יולי 2009  את מנכ"לית משרד החינוך לשעבר, גב' שלומית עמיחי, לעמוד בראש ועדה לבחינת מתכונת ישימות המלצות "ועדת דורנר", תוך התייחסות למורכבותו המקצועית, הלוגיסטית והארגונית והשלכותיו על מערכת החינוך בכלל, והחינוך המיוחד פרט.

 

הועדה, בראשות שופטת בית משפט העליון לשעבר, דליה דורנר, בחנה את אופן הקצאת המשאבים של מערכת החינוך לטובת טיפול בילדים בעלי צרכים חינוכיים מיוחדים.

 

בימים האחרונים קיים השר סער ישיבה בהשתתפות מנכ"ל משרדו, ד"ר שמשון שושני, גב' שלומית עמיחי, בכירי משרדו וגורמי המקצוע הרלבנטיים לתחום, בסיומן החליט לאמץ את מסקנות ועדת עמיחי של הוועדה ולצאת לפיילוט לקראת שנת הלימודים תשע"ב.

 

ועדת עמיחי קיימה ארבעה צוותי משנה שבחנו את דוח דורנר בנושאים הבאים:

 • בחירת הורים.
 • מודל תקצוב - "התקציב הולך אחר הילד".
 • ועדת איפיון -  ועדה  לקביעת זכאות לחינוך מיוחד.
 • הכשרת מורים, סייעות ובעלי מקצוע אחרים לעבוד עם תלמידים בעלי צרכים    מיוחדים.

 

 ועדת עמיחי בחנה את עיקרון "בחירת ההורים" כציר המרכזי בתהליך, המהווה למעשה את "רוח דוח דורנר" והעיקרון על פיו "התקציב הולך אחר הילד". כדי לשמר עקרונות אלה, בחנה הוועדה דרכים מקצועיות וארגוניות והציעה מתווה יישום, תוך הצפת קשיים וחסמים אפשריים בביצוע כדלקמן:

ההשלכות המערכתיות של אופן בחירת ההורים בסוג המסגרת בה ילמד ילדם, שנמצא זכאי לקבל שרותי חינוך מיוחד היו בבחינת "נעלם".

ההשלכות של בחירת ההורים על המערך הארגוני של בתי הספר המיוחדים והרגילים, וההשלכות הפדגוגיות על היערכות בית הספר לקליטה מיטבית של התלמיד.

דו"ח דורנר קבע כי עצם זכאותו של תלמיד לשירותי חינוך מיוחד תיקבע ע"י ועדת איפיון. עדיין לא קיים כלי מקצועי מתאים לאיפיון תיפקודי. הכלי הקיים כיום אינו נותן מענה כולל ושלם לאבחון רמת התפקוד.

 לבחירת ההורים ורמת איפיון תפקודו של התלמיד יש השלכות תקציביות הן ברמת התלמיד הבודד והן בהיבט הכלל מערכתי.

 

כזכור, ועדת דורנר נתבקשה להגיש את המלצותיה במסגרת התקציב הקיים.

  

לאור המפורט לעיל המליצה ועדת עמיחי על המתווה הבא:

 • ביצוע הפעולות המתחייבות במספר שלבים ובמדורג ("פיילוט"), תוך לווי צמוד של פעולות בקרה, הערכה והפקת לקחים.
 •  קיום שיתוף פעולה עם השלטון המקומי במספר נושאים להן שותפות הרשויות (הרכב ועדות האיפיון ואופן עבודתם, תהליכי שיבוץ תלמידים, הכשרת סייעות ומימון הקורסים ותשלום עבור גמול הכשרה.)
 • בסיום הפיילוט, ולאחר הסקת המסקנות יקבעו אם ובאילו תנאים יורחב יישום ההמלצות.
 • להתחיל מיידית בפיתוח הכלי לאפיון התפקוד- ראמ"ה תשלים בתוך שנה פיתוח ראשוני של כלי אבחוני שישמש את ועדות האפיון. הכלי ישמש את ועדות האפיון החל מינואר 2011, ויתוקף במסגרת הפיילוט.
 • הפיילוט יופעל בארבעה שלבים עיקריים, שבסיום כל שלב, יתקיים דיון מעמיק בשיתוף גורמי מקצוע ולפי הצורך גורמים חיצוניים ואנשי השלטון המקומי לעניין אופן הביצוע וקביעת דרכים להמשך הפעילות הנדרשת.

ארבעת השלבים הם:

 • היערכות והכנת תשתיות ארגוניות לפיילוט
 • ביצוע פיילוט ברשות המקומית שתיבחר (עיר גדולה).
 • בחינת הרחבת הפיילוט למספר רשויות/מחוז לאחר ביצוע תהליך מסודר של הערכה ובקרה וביצוע עדכונים והתאמות נדרשות.
 • יישום ההמלצות ברמה הכוללת.

 

כמו כן, המליצה ועדת עמיחי על שורה של המלצות כלליות ליישום, הכוללות:

 • מתן אפשרות להורים לבחור את המסגרת בה יתחנך ילדם-  תתקיים הכנה עם ההורים וליווים בבחירת סוג המסגרת. החלטת ההורים לא תהיה סופית במקרה של השלכות פדגוגיות (חשש מפגיעת הילד בעצמו או באחרים) וארגוניות (אזורי רישום, גודל הישוב, מגוון השירותים ויכולת יישום במסגרת תקציב נתון). 
 • הקמת ועדת אפיון – הועדה תחליף את ועדת ההשמה ואת ועדת השילוב שיאוחדו לוועדה אחת,.
 • שיטת תקצוב במתכונת "התקציב הולך בעקבות הילד" - קביעת "סל שירותים" לתלמיד לפי "קבוצת האפיון" שלו (לפי סוג לקות ומידת תפקוד) ינוסה במסגרת הפיילוט .
 • הכשרת בעלי תפקידים בחינוך הרגיל לעבודה עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים- פרחי הוראה יוכשרו לעבודה עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכל התוכניות, בעבודה המעשית ובהתמחות. ההכשרה תהיה בהיקף של לפחות שעתיים ובכל נושאי הליבה.
 • בכל אחת  יוכשר בעל תפקיד ללווי הורים. המגמה העתידית הינה לשלב יחידות לימוד בנושאי החינוך המיוחד בקורסים להתפתחות מקצועית המתקיימות כיום
 • שיפור מערך הסייעות-  יוקם צוות משותף עם מרכז השלטון המקומי לטיפול בסוגיה זו.

 מנכ"ל המשרד ביקש מגב' עמיחי ללוות את היישום על שלביו השונים והיא נענתה לבקשה         

 

 

 

 
 

 
 

 
 
   
 

 
 

 
 
   
 

 
 

 
 
   
 


 
 
מספר הפלאפון שמצוין מיועד לשימוש של אנשי תקשורת בלבד.
לפניות אישיות יש לפנות למרכז המידע של המשרד בטלפון 1-800-250025
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/02/2015    

עדכוני rss