education - חינוך מחוז חיפה
 
   
 
 
 
 
 
 
פיקוח בחינוך המיוחד
 

רכזת הפיקוח על החינוך המיוחד,המפקחת על החינוך
המיוחד בממלכתי ובממלכתי דתי
ומפקחת על המתי"אות במגזר היהודי:
ורדה לבנה

דוא"ל :  vardal@education.gov.il

מפקחת על גני חינוך מיוחד מתי"א קריות ומתי"א עוספיה: לילך מאור ברנס

דוא"ל : lilachma@education.gov.il

מפקחת על בתי ספר לחינוך מיוחד במגזר היהודי: דוברת עיני

דוא"ל : dovratei@education.gov.il

מפקחת על החינוך המיוחד במגזר הערבי: אימאן מחאג'נה 

דוא"ל :  imanmu@education.gov.il

מזכירת התחום: שרית ביטון

דוא"ל : saritbi@education.gov.il

טל': 073-3938308

פקס: 073-3938392

 
 
 

הודעות ועדכונים

לידיעת המורים המחפשים עבודה:

בכל פנייה לתיאום פגישה עם המפקחים  או הסבר על אופן חיפוש העבודה
יש ליצור קשר עם שרית ביטון .

במקרים של חיפוש עבודה:

1) ניתן להעביר קו"ח למתי"א שבאיזור המגורים

2) ניתן לפנות  ללילך מאור ברנס במקרה של משרות גננות לחינוך המיוחד.

3) ניתן לפנות לדוברת עיני במקרה של חיפוש עבודה בבתי ספר לחינוך מיוחד.

 

 

רציונאל

בשנים האחרונות חל שינוי בתפיסה ובמדיניות כלפי תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. הסדר מתבטא במעבר מדגש על עקרון הנורמליזציה כמנחה את השירותים לדגש על איכות חיים. איכות חייו של כל אדם, כולל אנשים בעלי צרכים מיוחדים, היא תוצר של מידת ההתאמה בין צרכי היחיד ובין התנאים הסביבתיים שלו.

איכות החיים נגזרת מתפיסתו האובייקטיבית של האדם – מערכת אמונותיו, דעותיו, ציפיותיו ותפיסת עולמו של היחיד.

פיקוח החינוך המיוחד במחוז שם לו למטרה לקדם פיתוח אדם בעל צרכים מיוחדים כאדם אוטונומי, המודע למערכת הערכים והקדימויות שלו, והלוקח חלק פעיל בקביעתם. אדם בעל שליטה ופיקוח על חייו, בעל יכולת לבחור, המפתח קשרים חברתיים ויחסים בינאישיים ומשמעותיים, החי חיים יצירתיים ויצרניים והמממש את עצמו לשביעות רצונו.

 

מטרות ויעדים

מטרה

קידום פיתוח וטיפול איכות חייו של האדם בעל הצרכים המיוחדים בקהילה הרחבה.

יעדים:

 1. יישום והטמעת תוכנית ל"ב 21 כאורח חיים בית ספרי / גני.
 2. יישום בניית תוכנית פעילות בית ספרית / גנית בשיתוף כל הצוות החינוכי / טיפולי במסגרת.
 3. השתלבות כשותפות – יישום פרק השילוב בחוק החינוך המיוחד ופיתוח בתי הספר לחינוך מיוחד כמרכזים רב תחומיים.
 4. בניית דרכי עבודה עם אוכלוסיות שונות: לקויות קשות רב בעייתיות, ילדים חולים (יישום החוק)
 5. העלאת הסטנדרטים בתוכניות לימודים (הערכה – למידה – הערכה) בקריאה, בחשבון, במדעים ובשפות.
 6. יישום מיומנויות טכנולוגיות שונות בדרכי הוראת למידה והערכה.

 

 

דרכי פעולה

 

תוכנית ל"ב 21:

יישום והטמעת תוכנית ל"ב 21 ברמה ארגונית – מערכתית וברמה פדגוגית דידקטית.

 1. כל מחנכות הכיתות בבתי הספר המיוחדים יישמו ויטמיעו את התוכנית.
 2. כל מנהלי בתי הספר וצוותיהם יישמו ויטמיעו את עקרונות התוכנית כחלק מהתרבות הארגונית הבית ספרית.
 3. כל מפקחי החינוך המיוחד יובילו יישום והטמעת התוכנית כאורח חיים בבתי הספר המיוחדים באזור פיקוחם.

 

תוכנית פעילות בית ספרית / גנית

בכל מסגרות החינוך המיוחד מנהלי בתי הספר, גני הילדים וצוותיהן יבנו במשותף תוכנית פעילות המשקפת את יעדי האגף לחינוך מיוחד ויעדי המחוז.

 1. כל מנהלי החינוך המיוחד וצוותיהם בבתי הספר לחינוך מיוחד יבנו במשותף תוכנית פעילות לשנת הלימודים תשס"ד.
 2. מנהלי מרכזים טיפוליים, מנהלי מתי"אות וצוותיהם יבנו תהליך ליישום בניית תוכנית עבודה משותפת ויציבו 3 יעדים לשנת הלימודים תשס"ד.
 3. מנהלות גני הילדים תלמדנה לבנות במשותף עם צוותיהן תוכנית עבודה ותיישמנה תהליך זה בהתאם להשתלמות בנושא.

 

חינוך לשוני מבוסס סטנדרטים (קריאה, כתיבה ושפה):

 1. יגובשו נהלי עבודה ולו"ז למפגשי הצוות המפגשים יוקדשו: ללמידה ולבניית הסטנדרטים, לצפייה בשעורים והכרות המצב המצוי בשטח.
 2. מפגשי למידה ותאום מפגשים עם המדריכים הארציים.
 3. מפגשי למידה: הכרת בנחיצות הסטנדרטים; מתן עזרה למנהל בשילוב מורים בהכנת המסמך של הסטנדרטים.
 4. ליבון משותף: מפקח – מנהל – צוות מורים של המושגים בשאלון.
 5. המפקחים ילמדו בעזרת המדריכה הארצית את המסמך וידונו במשותף במסמך אשר גובש על ידי המצוות המחוזי.

 

שילוב תלמידים עם נכויות פיזיות קשות:

 1. פיתוח מודלים לשילוב תלמידים בעלי נכויות פיזיות קשות.
 2. הקמת מרכז משאבים לטיפול באוכלוסיות עם נכויות פיזיות קשות בכל מתי"א.
 3. פיתוח שירותים מקיפים לאוכלוסיות עם נכויות פיזיות קשות  בכל מתי"א – זמינים ונגישים בזמן אמת.
 4. תשקל פתיחת השתלמות לכל אנשי הקשר במתי"אות בנושאים הרלוונטיים.

 

שילוב כשותפות:

 1. בניית מודל שמציע דרכים להביא לשיתוף בין תחומי הדעת והמבנים הקיימים, לשלב ביניהם ולקבל סוג חדש של שירות.

 

פיתוח וקידום תחום התקשוב:

 1. פיתוח וקידום השימוש במחשב ככלי לטיפול ולאבחון. (באמצעות רכזי התקשוב במתי"אות, ובתי ספר עם תמיכת מרמנת – באמצעות המדריך)
 2. קידום הלמידה מרחוק ושימושים שונים בה (לימודי השימוש באמצעות השתלמות, פיתוח פעילות אחת לפחות).
 3. שיתוף יישומים ממוחשבים בתחומים נוספים באמצעות מפגשים בין מדריכים בתחום התקשוב ובין מדריכים מתחומים שונים לקביעת שיתופי הפעולה.

 

 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/07/2020

עדכוני rss