education - חינוך תכנית חפציב''ה

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
הבעל שם טוב- סיפור חסידי
 

חסידים מספרים, שהבעל שם טוב התפלל בימים הנוראים בכוונה גדולה.   פתאום ראה ברוח הקודש, שיש יהודי אחד בעיר אחרת, שמתפלל בכוונה יותר גדולה ממנו.
נסע הבעל שם טוב לעיר של היהודי, קרא ליהודי ושאל אותו:
"אתה לומד הרבה תורה?"- ענה היהודי: "לא!"
"להתפלל אתה יודע?" שאל הבעל שם טוב.   ענה היהודי: "לא!"
המשיך הבעל שם טוב ושאל את היהודי: "ומה עשית בימים הנוראים?"
ענה היהודי: "רבי! אפילו את כל האלף בית אני לא מכיר. אני יודע רק את האותיות מאלף ועד יוד. כשבאתי לבית הכנסת ראיתי את כל האנשים עומדים ומתפללים בכוונה ובקול. ואני, שלא  יודע כלום, הצטערתי מאוד ואמרתי: "אלף בית גימל..." עד שהגעתי לאות י'. אחר כך המשכתי: "ה', בבקשה, חַבֵר אתה מהאותיות שאמרתי מילים ומשפטים של תפילה וקבל אותם באהבה". כך אמרתי בכל הכוח שוב ושוב".
השפיעה התפילה של היהודי הפשוט על ה' יותר מהתפילה של הבעל שם טוב.


הטקסט המקורי לקוח מתוך "פרקי קריאה בתולדות העם והארץ" -  אישים,  משרד החינוך והתרבות, אגף לחינוך מבוגרים, ירושלים תשל"ז  


השתתפו בכתיבה:
שרי מרזל- "אחי תמימים" מוסקבה
אילה ארלנגר- "בית יהודית" מוסקבה
לאה גולדברג- אור אבנר סן. פטרבורג
רבקה שיינר- "אור אבנר" יקטרינבורג
חיה רבינוביץ- "אור אבנר" ניז'נינובוגורוד

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/12/2011