education - חינוך מינהל החינוך הדתי - תקשורת ואמנויות
 
   
 
 
 
 
 
 
בתי מדרש יוצרים
 בתי מדרש יוצרים- סיכום פעילות תשע"ב 
 

 

שנת תשע"ב הייתה שנה שניה בה פעלו בתי מדרש יוצרים במגמות האומנות בחמ"ד .

בסיומה של שנה פוריה ויצירתית ביקשנו מהמורים העוסקים במלאכה במסירות, בהשקעה , ובגילוי של חשיבה יצירתית וקסומה , להעלות לאתר מחשבות, תוכניות, יצירות ופעילויות שנעשו בבתי הספר השונים.

עדיין אנו לומדים, טועים, תוהים, נופלים וקמים, מסיקים מסקנות ומבקשים להתחדש. חרף הקשיים בדרך נראה כי התורה , מאירה פניה אלינו מתוך הלימוד הבית מדרשי, ואף התלמידות  (וגם מעט התלמידים השותפים לתכנית) מאירות אליה פניהן חזרה, וניכר האור ביצירות .

נראה כי 'חומר הלימוד' נפתח למרחב היצירה, נפתח אל הרוח. הרוח הנושבת בבתי המדרש היוצרים.

החומר הפך לרוח. התורה לתורת חיים.

מצורפת מצגת המסכמת את  תהליך הקמת בתי המדרש, הדרך ומעט מהתוצרים

להלן דוגמאות  מהתהליכים שנעשו בחלק מבתי הספר:

בי"הס גילה בית שמש

 

מנחי התוכנית: טליה פאר (אומנות) יעל ואן דייק (יהדות)

הנושא אותו בחרו : אמת ושקר.

הלימוד והיצירה היו בתהליך של התפתחות מתוך מגמה להגיע לפרוייקט סיום , ולא ליצירות חד פעמיות

 אולפנת גילה - בית שמש

.

אולפנת נגה אמי"ת בית שמש

 

 מנחות התכנית: הלה אורבך יעקובי (אומנות) ורחל רייפלד ווכטפוגל (יהדות).

הנושא אותו בחרו: סיפורי משפחה בספר בראשית.

 אולפנת נגה - בית שמש

 

ביה"ס צביה יצירתית ירושלים

 

מנחי התכנית: ברוריה בראונר (אמנות) חדווה הרציג  (אומנות) הרב נתנאל צלניק (יהדות)

הנושא אותו בחרו: יצירה סביב סיפורו של ר' נחמן 'מעשה באבידת בת מלך'

לסיום השנה יצרה הכיתה פרוייקט משותף  .

 אולפנת צביה יצירתית - ירושלים

אולפנית בנ"ע תל אביב

 

מנחות התכנית : הלה סבן (אומנות) ציפי אורבך (יהדות)

הנושא אותו בחרו: חודשי השנה, ומה שהם מזמנים .

 אולפנית בני עקיבא - תל אביב

ביה"ס הקיבוצי שקד בשדה אליהו

 

מנחות התכנית: זיוה וייס (אומנות) אריאלה ביגמן (יהדות).

הנושא אותו בחרו: מקום. ומציאת מקום. את הנושא ליוו נושאים שונים לאורכו.

קראת סוף השנה ביקשו המורות להעמיד פרוייקט סיום שהיווה סיכום לשנה זו.

 בית ספר שק"ד - שדה אליהו

נווה שרה הרצוג בני ברק

 

מנחות התכנית : חגית אונגר (אומנות) הרב יוסף גליק (יהדות) וליוותה את התכנית לאורך כל הדרך רכזת האומנות כרמלה הלה.

הנושא אותו בחרו : בניית זהות אישית ואמונית.

 אולפנת נווה שרה הרצוג

אולפנת שעלבים

באולפנת שעלבים עובדים מזה כמה שנים במתכונת בית מדרש יוצר במגמת האומנות.

מנחי התוכנית: מלי כיאט  (אומנות) והרב ישי מאיר (יהדות)

הנושא אותו בחרו : צניעות. (הנושאים הקשורים לנפש)

במבט לאחור, נראה כי קיימת בשעלבים השפעה בין הנושאים בהם עוסקים בבית המדרש ובין פרוייקט הסיום. והועלו מחשבות לכוון לכך מלכתחילה בשנים הבאות.

סיכום שנתי

אולפנת אוריה גוש עציון

 

מנחי התוכנית: טלי פרקש (אומנות) צופית גרוסמן  (יהדות)

הנושא אותו בחרו : אמת ושקר.

הלימוד והיצירה היו בתהליך של התפתחות . בסיומה של השנה העמידו המורות ובנות המגמה תערוכה מסכמת .

מצורפים הבורשורים לקראת ערב זה:

צד א'

צד ב'

 

סיכום זה הינו חלק קטן מהנעשה בבתי ספר אלו , ובאחרים השותפים לתוכנית. אנו תקווה שנצליח  להרחיב את השורות ,ואסיים כתפילה שתנשוב בבתי מדרשנו הרוח, שנגדיל תורה נאהיבה ונקרבה לליבות תלמידנו,ונרבה יראת שמים.

 

ורד ליפשיץ -   מדריכה ארצית בבתי המדרש ומנהלת ההשתלמות.

 

 

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  12/09/2014  

עדכוני rss