education - חינוך האגף לחינוך על יסודי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
חאלו"ם- חינוך אישי לצמיחה ומנהיגות
עיקרי חאלו"ם
 

 

חאלו"ם – חינוך אישי לצמיחה ומנהיגות

גישה חינוכית המיושמת בחינוך העל יסודי והמבוססת על תפיסת עולם הומניסטית המדגישה את העמקת השיח המשמעותי בין מורה לתלמיד (מחנך ומורה מקצועי) ובין כל באי בית הספר.

 

בבסיס הגישה קיימים יעדים, תכנים ודרכי פעולה המכוונים לחולל שינוי בבתי הספר ובכיתות המאפשר  ביטחון, אמון, למידה ואיתגור ומקדם ערכים של כבוד, שייכות, אכפתיות, מעורבות חברתית, אמונה ביכולת ומימוש עצמי.

מטרתה של חאלו"ם לפתח אחריות כוללת לכל תלמיד ושל כל תלמיד, לצמיחה בתחום הלימודי, החברתי והאישי ולטפח יכולת מנהיגות לקידום יעדים אישיים וחברתיים.

 

מסגרות מפתח של הגישה מבוססות על יצירת מעגלי שיח ומעגלי למידה השלובים זה בזה, בהם נוצרים יחסי קרבה ואמון בין השותפים (מורים, תלמידים, הורים  וגורמי הנהלה).

 

תהליך זה נתמך באמצעות פיצולי כיתות ועבודה בקבוצות קטנות בהובלת מחנכים ומורים מקצועיים  הבונים בשיתוף עם התלמידים תכניות למידה ופעולה/חוזים אישיים שבהם מוגדרים יעדים ונבחנים התהליכים והתוצאות להשגתם.

למנהל ביה"ס תפקיד חשוב בהטמעת  ה- חאלו"ם  בהיותו מדגים בגישתו ובהתנהגותו את ערכי התפיסה ופועל להנחלתה לכלל באי ביה"ס.

 

תרומה חשובה  לצד מנהל ביה"ס ניתן ליחס למערך ההדרכה והפיקוח במחוזות ובמטה המסייעים לו ולכלל צוות ביה"ס להכיר את רוח הגישה ולסגלה בהתאמה למאפייני ביה"ס והקהילה.

יעדים ומדדים להצלחה

ברמת התלמיד

יעד

מה יחשב להצלחה?

 

פיתוח תחושת ערך עצמי ושייכות של התלמיד לכיתתו ולבית ספרו.

קבוצת שיח בטוחה.

התלמיד יכיר את תחומי החוזק שלו.

פניה למורים ללא תיווך החינוכאי.

 

העלאת הישגים לימודיים.

עמידה ביעד/ים שהוגדרו במסגרת תכנית הלמידה האישית של התלמיד.

 

פיתוח אחריות אישית של התלמיד לקידום תחומי מצוינות ומימוש עצמי.

 

זיהוי תחומי המצוינות ומתן במה להצגתם.

 

טיפוח כישורי מנהיגות לקידום השפעה ומעורבות חברתית בביה"ס ובקהילה.

 

עליה בהיקף המעורבויות החברתיות.

 


ברמת המורה

יעד

מה יחשב להצלחה?

 

פיתוח שיח משמעותי ואכפתי בין מורה-מחנך-תלמיד, לקידום תפקוד התלמידים בתחום האישי, הלימודי והחברתי.

 

פיתוח מיומנות דיאלוגית.

פניה של תלמידים למורים ללא תיווך החינוכאי.

 

ניהול/הובלת הקבוצה והכיתה כמסגרות חברתיות הנותנות ביטוי אישי לכל פרט והתומכות בתהליכי צמיחה מתמשכים של התלמיד והקבוצה.

 

פיתוח כישורי הנהגה והובלה, הכרת נקודות החוזק  והצרכים של התלמידים.

מתן מענה לצרכי התלמידים כפרטים וכחברים בקבוצה.

חיזוק הקבוצה כקבוצת תמיכה.

 


ברמת ביה"ס והקהילה

יעד

מה יחשב להצלחה?

 

פיתוח אקלים חינוכי מיטבי והפחתת האלימות.

 

תחושת שביעות רצון מצד כלל באי ביה"ס, צמצום איחורים, היעדרויות ושוטטות וירידה באירועי האלימות.

 

העמקת השותפות והאחריות של סגל ביה"ס, של ההורים וגורמים בקהילה לקידום התהליכים החינוכיים ולהעמקת הרווחה ואיכות החיים בביה"ס ובקהילה.

שיתוף הורים בהצבת היעדים ובהשגתם.

עבודה עם גורמים בקהילה להשגת יעדי התלמידים.

פעילויות כיתתיות ואישיות למען הקהילה.

 


עקרונות החאלו"ם

 • הרחבת המפגש הבין אישי בין תלמידים ומחנכים באמצעות פיצול הכיתה לקבוצות קטנות (15-20 תלמידים) הנפגשות עם חינוכאי ומפגשים אישיים של החינוכאי עם תלמידיו.
 • אחריות החינוכאי למהלך החינוך והלמידה של כל תלמיד, המבוססת על בניית תכנית עבודה אישית בהתאם לנקודות החוזק שלו.
 • גיבוש חברי הקבוצה למתן תמיכה משמעותית לכל תלמיד.


עקרונות החניכה האישית:

 • אמונה ביכולת ובכוחות הפרט כציר מנחה ליישום החאלו"ם, חיפוש משמעות, הובלת חלום ומימוש עתיד מבוקש.
 • לסגל תפיסה אופטימית המאמינה שבכל אדם קיימות נקודות חוזק שניתן לזהותן  ולהוציאן מהכוח אל הפועל.
 • לפתח יכולת לזהות גורמים / תנאים בסביבה העשויים לתרום לפיתוח ההזדמנויות להתמודדות עם קשיים ומגבלות למימוש יכולות הפרט (בפועל).
 • לייחד מאמצים מכוונים לזיהוי כישורים ויכולות של הפרט במגוון תחומים שבאמצעותם ניתן לנתב את כוחותיו לעשיה אישית ולמעורבות חברתית.
 • לכוון את הפרט לתעל את כוחותיו להצבת יעדים, לקביעת דרכי פעולה למימושם, לבצע תהליכי בקרה ומשוב לשיפור.
 • לעודד את הפרט לעצב תמונת עתיד הנשענת על כוחותיו לרווחתו ולרווחת הסובבים אותו. באמצעותה ישפיע הפרט על ציוני דרך לקידום הישגים ותהליכים משמעותיים לו ולסובבים אותו.

מאפייני מפגשי/ מעגלי השיח: 

 • מפגשי שיח קבוצתיים ואישיים המתקיימים בתנאים קבועים של זמן ומקום ("סטינג").
 • דרכי השיח מושתתות על כבוד, הקשבה, נורמות ונהלי דיבור מוסכמים בקבוצה.
 • מהלך השיח מובנה ומתוכנן, אך גם גמיש לנושאים העולים במהלכו מהתלמידים.
 • תכני המפגשים מותאמים לצרכי הלומדים ולחייהם, משמעותיים ורלוונטיים לעולמם.
 • השיח מכוון למוקדי הכוח של הפרט ושל הקבוצה להעצמה ולהתמודדות עם אתגרים. לצורך שינוי וצמיחה.

הערך המוסף

שילוב חאלו"ם בביה"ס יוצר שינוי משמעותי בתרבות הבית ספרית:

 • הרחבה והעמקה של הדיאלוג בין המורה לתלמיד באמצעות מפגשי השיח ושיחות אישיות "אחד על אחד".
 • קידום יעדים לימודיים של כל תלמיד באמצעות הוראה פרטנית, אישית ודיפרנציאלית.
 • תרגום ערכים חברתיים הלכה למעשה.
 • למידת עמיתים ופיתוח מקצועי.

 


 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/08/2014