education - חינוך האגף לחינוך על יסודי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
מהי משמעות בכלל וכיצד מבטיחים למידה משמעותית בפרט?
 
 

שאלה זו מעסיקה אנשי חינוך והוראה מקדמת דנא. ויקטור פרנקל לדוגמה, מגדיר משמעות "פשר, הסבר וערך". קרל רוג'רס, לעומתו  מגדיר למידה משמעותית: "למידה חווייתית, ההפך מלמידת סרק". לסוג זה של למידה אופיינית מעורבות אישית: "האדם כולו, על הכרתו וריגושיו, שקוע בתהליך הלמידה. היוזמה נתונה בידי הלומד עצמו. למידה כזו  משנה את התנהגותו, עמדותיו, ואולי גם את אישיותו של הלומד".  גם הרפז סובר כי הלומדים לומדים היטב כאשר הם מעורבים בתהליך הלמידה באמצעות שכלם, דמיונם, רגשותיהם וגופם. התוצר של מעורבות זו הוא הבנה של רעיונות בעלי ערך. מעורבות בתהליך הלמידה מספקת חוויה חיובית של למידה שהיא תנאי להבנה.

 

המשותף להגדרות השונות הוא שלמידה משמעותית היא למידה רלוונטית לחייהם של הלומדים ונוגעת בנימי נפשם תוך שהיא מערבת היבטים מגוונים של התנסויות שכליות, רגשיות, חברתיות-ערכיות, גופניות, אומנותיות, יצרניות ואחרות. למידה משמעותית מזמנת עבור הלומד:

 

  • פיתוח חשיבה
  • העמקה בנושאים שמעניינים את הלומד ועונים לצרכיו
  • התנסויות ופעילויות לבד ובצוות
  • עידוד מצוינות ומיצוי פוטנציאל אישי לצד התפתחות רוחנית וערכית.


הלמידה מתרחשת במרחבים שונים בבית הספר ומחוצה לו: בקהילה, באתרים שונים ברחבי הארץ ובמרחב הדיגיטלי. מושאי הלמידה רבים ומגוונים וכוללים: ערכים, מושגים, מיומנויות, עקרונות, תהליכים ורעיונות. הלמידה מקיפה תכנים בתחום המורשת והתרבות הלאומית והעולמית ומיומנויות מדעיות וטכנולוגיות הנדרשות לתפקוד במאה ה-21.

 

למידה משמעותית היא זו בה התלמיד מעורר שאלות, מאתר מקורות מידע, מעבד מידע ויוצר ידע חדש הרלוונטי לו ולתכנית הלימודים. תהליך הלמידה מזמן חווית צמיחה קוגניטיבית, רגשית וחברתית-ערכית. הלומד חש שהנלמד נותן מענה לצרכיו השונים: האינטלקטואליים, הרגשיים, החברתיים והפיסיו-מוטוריים; הוא יכול ליישם את הנלמד לצרכיו ברמה העיונית ובחיי היום יום.

 

מתוך התלקיט: הולמד, המלמד ומה שבינהם.


 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/09/2016