education - חינוך האגף לחינוך על יסודי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
פרס חינוך ארצי לבתי ספר על סודיים  מצטיינים
 

פרס החינוך הארצי מנוהל על ידי המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך. היא מרכזת את הפרס ואת הנהלים להפעלתו.

  1.  השלב הראשון- השלב המחוזי.  בכל מחוז מוקמת בכל שנה ועדת פרס מחוזית ברשות מנהל המחוז. כל ועדת פרס מחוזית מגישה למרכזת ועדת הפרס הארצית, המלצות מנומקות על שלושה מוסדות מומלצים (לכל היותר) מהמחוז, תוך שימת לב לייצוג של שכבות הגיל. בשלב זה עוברים בתי הספר שנבחרו על ידי המחוזות לשיפוט ועדות הפרס הארציות. 
  2. אגפי הגיל ממונים על הועדות הגילאיות, והאגף לחינוך מיוחד על הוועדה לבתי הספר של החינוך המיוחד. אנחנו מקבלים את רשימת מוסדות החינוך העל יסודיים שהומלצו על ידי המחוזות, וועדה מטעמי מסיירת בכל המוסדות. הוועדה הינה שויונית וכוללת נציגי המגזריםה שונים ויחידות המטה השונות.
  3. הצוות האגפי מבקר בבתי הספר המועמדים לפרס ומגיש גם הוא את המלצותיו למרכזת ועדת הפרס הארצית. 
  4. ועדה ארצית ברשות יו"ר המזה"פ ובחברות מנהלי אגפי הגיל  ונציגי המגזרים דנה  בחומרים שהובאו בפניה וממליצה על המוסדות הראויים לקבלת הפרס בפני שר החינוך והמנהלת הכללית, על יסוד ההמלצות של המחוזות, הסיורים של חבריה במוסדות המומלצים ומידע נוסף.
  5. החלטות השר והמנהלת הכללית לגבי הזוכים בפרס הן סופיות. ניתן לעיין בחוזר מנכ"ל

 

פרס החינוך הארצי הניתן בכל סיום שנת לימודים לכעשרה מוסדות חינוך מצטיינים במעמד שר החינוך, המנכלית, והנהלת משרד החינוך, הוא אחד מאירועי השיא המסכמים עשייה חינוכית מיטבית המתקיימת במדינת ישראל.
בחירת עשרת המוסדות המצטיינים  הארציים הינה תהליך ממושך ומורכב המתחיל בבחירה מצטיינים מחוזיים על ידי ועדות מחוזיות ומתקדם לבחירת המצטיינים הארציים, ומשתתפים בו עשרות רבות של מוסדות חינוך ומעריכים.
מגוון המוסדות המגיעים לבחירת הועדות הארציות הוא רב, דבר המעיד על כך שעשיה חינוכית מיטבית הקיימת בכל זרמי החינוך וסוגי הפיקוח. קבוצה גדולה יחסית של בתי הספר בחינוך המיוחד מגיעה לשיפוט של הועדות הארציות דבר המצביע על עשייה חינוכית ייחודית ואיכותית בחינוך המיוחד בכללותו.

 

וועדת פרס החינוך הארצי בחינוך העל יסודי אשר בחנה את בתי הספר מומלצי המחוזות מצאה בכולם תנופת עשיה, תרבות בית ספרית סדורה הנשענת על חזון ברור, נהלים ברי ביצוע, פיתוח מתמיד של דרכים ופתרונות הנותנים מענה לצרכי השעה, ואקלים בית ספרי מכבד ומכיל. ישר כוח לכל שבעת בתי הספר העל יסודיים מועמדי פרס החינוך הארצי.

 

עם זאת, יש לזכור כי מדובר במשובח מתוך הטוב ביותר ואנו מלאי הערכה לבתי הספר המצוינים האחרים שהיו מועמדים והם: התיכון האזורי באר טוביה בהנהלת אריה ברנע, תיכון אמי"ת עתידים בהנהלת אתי לרדו  ואולפנית כפר סבא בהנהלתה של עינת אוחיון.
כולם בתי ספר מעוררי השראה אשר בהם פועלת חבורה נפלאה של אנשי חינוך המחויבים יום יום ושעה שעה לתלמידיהם, שלא חוששים לחלום ועושים הכל כדי להגשים את החלום החינוכי שלהם ושל אנשי הצוות שלהם וביחד מקדמים את החינוך בישראל.

ישר כוח, לכל זוכי פרס החינוך בחינוך העל יסודי- המשיכו לעשות חייל בחינוך!

שם בי"ס

שם המנהל/ת

מחוז

ראוי לציון במיוחד ב:

תיכון אזורי ניסויי עין כרם ציפי ידידיה

זהו בית הספר שהשכיל ליצור מערכת המאפשרת הכלה ושוויוניות בצד קידום מצוינות לימודית וערכית כאחד. כל באי בית הספר הצליחו להרשים את הועדה בהבעת האמון הגדול שלהם כלפי הנהגת המוסד החינוכי. הצמיחה של בית הספר (צמצום אחזו הנשירה באופן משמעותי) והפיכתו למקום שכולם רוצים להיות בו מעידה יותר מכל על הצלחתו ליישם מערכת חינוכית הראויה לשבח ולדוגמא

ישיבה תיכונית כפר גנים פ"ת הרב חגי גרוס

הצטיינותה של הישיבה באה לידי ביטוי במישורים רבים הן לימודיים והן חברתיים ורגשיים. שילוב אוכלוסיות שונות בלמידה ובפעילויות כחלק אינטגרלי  מתהליך הלמידה והפעילויות  היומיומיות הינו רק מאפיין אחד של התנהלות בית הספר. לצד סיוע לאוכלוסיות חלשות מטפח ביה"ס בגאווה את תרבות המצוינות האקדמית, הערכית והחברתית

יחד מודיעין שגיב אלבז

יחד הינו התיכון המשלב הגדול בארץ המשלב תלמידים הבאים ממשפחות בעלות זהות יהודית מגוונת. אך מעבר לכך ראוי בית הספר לזכייה בשל דרכי ההוראה המגוונות הנהוגות בו, יכולת ההכלה של התלמידים וחיבור משמעותי לקהילה בה הוא חי.

תיכון מקיף אמי"ת צפת יפה פרג'ון – שמש

ייחודו של ביה"ס בא לידי ביטוי במבנה ארגוני ובתרבות העבודה הבית ספרית היוצרים "גאוות יחידה" המקרינה על ההישגים של ביה"ס בכל התחומים ואשר באים לידי ביטוי, בעלייה באחוז הזכאות לבגרות ובאחוז הבנות המתגייסות לשירות לאומי ולשירות בצה"ל וכן, בקיומו של תהליך משמעותי של העצמה נשית בצוות המורות ועם התלמידות ועבודה ערכית חברתית משמעותית הנעשית בו

תיכון "קדמה" מיכל חדד

זהו בית ספר שחרט על דגלו אמירה  חברתית מובהקת יחד עם תפיסה מובילה כי "הישגים אובייקטיביים קרי תעודת בגרות לכל תלמיד יהיו הכלי למוביליות חברתית". בית הספר חותר למטרה זו ברבדים הלימודי הרגשי והחברתי. החשיבה והתוכן על ה"איך" להשיג את המטרה, מהווה שיח פדגוגי מפרה של כל צוות באי בית הספר. כל זאת במסירות אין קץ ובאהבה רבה לתלמידים.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/09/2016