education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
לוח אירועים שנתי
 

דבר מנהל המחוז

לוח הפעילות של שנה"ל תשע"ד מביא לידי ביטוי שיתופי פעולה בין מחוז ירושלים למנח"י.

העבודה המשותפת מתנהלת ברמה הפדגוגית והארגונית במסגרות עבודה שונות כגון: פורומים, וועדות, מפגשי תכנון, בקרה ומעקב וכדומה.

המשתתפים במסגרות אלו הם בעלי תפקידים משני המחוזות: מפקחים, מרכזי תחום, מדריכים מחוזיים, מנהלי מחלקות חינוך ברשויות השונות ומנהלי מוסדות החינוך.

 

בלוח השנה המחוזי מצוינים מפגשים ואירועים ארציים (מלוח גאנט)  ומחוזיים. לוח שנה זה משמש לבעלי התפקידים  בסיס לתכנון עבודה שנתי, חודשי ושבועי, מאפשר ארגון נכון של הזמן ומחייב השתתפות במסגרות העבודה ובאירועים השונים. יחד עם זאת יש לזכור כי ייתכנו שינויים בלוח הזמנים במהלך השנה ולפיכך יש לגלות גמישות.      לנוחיותכם - בדף הבא מוצג ריכוז האירועים ומקרא צבעים.

 

תודה מיוחדת לאירית כהן ולברנית גולן - יוסובש על הכנת הלוח השנתי המחוזי.

בהזדמנות זו ברצוני להודות לכל אחד ואחת מכם על עבודה חינוכית משמעותית בשנה"ל תשע"ג ולאחל לכולנו ששנת תשע"ד תהא שנה

של פיתוח מצוינות לימודית, ערכית וחברתית , שנה של שיתופי פעולה ולמידת עמיתים.

 

בברכה ובהערכה רבה

מאיר שמעוני

מנהל המחוז וממונה מנח"י

 

 

 
  תאריך עדכון אחרון:  22/01/2016