education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
החמ"ד במחוז
 

 
                           

            

 

 

 

    

 

 

 

 

 

לחץ על הקישור מטה:

 

 

מחמ"ד המחוז מר אלכס גליקסברג

קומה 4, חדר 428

 

מזכירה: גב' הילה קבילו

קומה 4,חדר 429
טל' 5601416
פקס' 5601591

 

עדכונים...

קרבה שנת השבע שנת השמיטה איגרת פתיחה והערכות לשנת השמיטה תשע''ה

מה בין "חוק הכלים השלובים" ולחמ''ד ?!

 

 מאת אלכס גליקסברג, מחמ''ד מחוז ירושלים

 

מאז הקמתה, נושאת מערכת החינוך הממלכתית-דתית על שכמה תבנית רעיונית דו-ערכית. תבנית זו מורכבת מניגודים עזים המחוללים כל העת את האתגר החינוכי המשמעותי ביותר לעולמם של העוסקים במערכת  זו.

 

מחד גיסא, חינוך ממלכתי הוא חינוך הנשען על נכסי התרבות הכללית על כל היבטיה וכפי שבאים לידי ביטוי בחברה חופשית בעלת מאפיינים מערביים. החברה הכללית, שהיא רוב מניינה של החברה בישראל, אינה יונקת את גרעינה החינוכי והתרבותי דווקא מן התורה. כמחנכים והורים אנו מבקרים פעמים את החינוך הממלכתי על מהותו, תכניו והשפעתו על תלמידי המדינה. למרות היותו חינוך חופשי ,אנו מחויבים אליו ומודעים להשלכותיו. אמונתנו השורשית היא, שמדינת ישראל הצעירה, מוסדותיה ומערכת החינוך שלה, מחפשת  דרך מורכבת וחדשה הנסללת לאור הרעיון הנשגב של "אתחלתא דגאולה". הביקורת המושמעת מתוכנו על מערכת החינוך בכללותה באה מתוך אהבה ודאגה. ראוי מאד שתימצא בנו התכונה היהודית של חשבון נפש, שכן, צורך חינוכי חשוב הוא לפתח בקרב כולם, ובמיוחד בקרב הדור הצעיר חוש האבחנה בין טוב לרע, בין ראוי מלכתחילה לבין כורח המציאות.

 

מאידך גיסא, חינוך דתי הוא חינוך היונק את כל כוחו מהתורה וממסורת ישראל, מלווה בדמויות הרוחניות מקדמת דנא ועד דורנו. במהותו, החינוך הדתי במסורת ישראל אינו עולה בקנה אחד עם חינוך ממלכתי –חופשי.    החינוך הדתי מושתת על עולם הרעיונות החברתי והמוסרי המחייב מן התורה, וכן מעולם הרעיונות  האישי המחייב בין אדם לקונו.

 

בניגוד לתפיסה המקובלת, התנגשות חריפה זו מחוללת אתגר אדיר ההולך ומתעצם מאז קום המדינה ומושפע מהלכי הרוח בחברה הישראלית לצד תמורה תרבותית כלל עולמית. החובה החינוכית המוטלת עלינו היא, להתמלא בעומק תורני-אמוני המסוגל להתמודד עם האתגר הענק, על מנת שנוכל  להעמיד תלמידים בעלי השקפת עולם ממלכתית-דתית מבוססת ורלוונטית. מימוש אסרטיבי של יכולת זו תביא לתפיסת עולם מאוזנת שבכוחה לחסן מצד אחד  את אפשרות הכפירה ו/או הויתור על אורח חיים דתי, ומצד שני, את האפשרות להתבדל  מהחברה וממוסדותיה.

 

יש לציין, שהחינוך הממ"ד חרט על דגלו את האידיאה החינוכית המתבטאת בתרבות הכללית במימוש הפסוק: "בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך". כשם שלאורח חיים דתי- אמוני אנו מחויבים לחנך את ילדינו, אנו מחויבים לחנכם לאורח חיים אזרחי-חברתי המביא עמו תמורה ותרומה לדמותה הכללית של החברה. אין לך מקום שאי אפשר לבוא ולקדש בו שם שמיים, ואין לך אדם  שמידותיו וערכיו הנעלים אינם מקרינים על כל הסובבים אותו, בבחינת: "ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם".

 

על מערכת החינוך הממ"ד לקדש ולהעצים את "חוק הכלים השלובים". עבורו הוא חוק ערכי  ולא חוק פיזיקאלי, ומהווה בסיס ולב לתפיסתו החינוכית.  משמעותו של ה"חוק" באה לידי ביטוי ביצירת מיזוג, התאמה וגישור בין השקפות ועולמות שלכאורה נראים כסותרים באופן מהותי. מנקודת מבטו של יהודי מאמין שומר מצוות, ללא "חוק" זה לא היה מצליח למצוא תשובות לעימותים המתעוררים חדשים לבקרים בהוויה התרבותית והאנושית בה הוא חי. ה"חוק" יצר מושגים בלעדיים השואפים באופן מתמיד למימוש אתגר השלמות בתפיסת עולמו של הציבור הדתי-לאומי, כגון ציונות ויהדות, דת ומדע, ספרא וסיפא, תורה ועבודה, היחיד והיחד, ועוד.

 

מערכת החינוך הממ"ד תוכל לבשר בגאון את בשורתה הערכית והייחודית לכל מערכת החינוך  אם תהיה לכל אנשיה אמונה, יכולת ומסירות לתהליכי חינוך המעצבים  את דמויות חניכיה ברוח  "חוק הכלים השלובים", המבטא איזון ושלמות בין העולמות בהם אנו חיים, ולא פשרנות ועמימות חינוכית.

 

אין אנו יכולים להתעלם מעידן התמורה הטכנולוגית. הכלים העומדים לרשותנו בעלי שפה טכנולוגית-מודרנית יכולים להוות אמצעי ודרך ליישומו של "חוק הכלים השלובים". אמנם, תכני הנצח המגוונים של התורה אינם משתנים, אולם לימוד תורה בעולם משתנה צריך להיעשות בכלים עדכניים שיימצאו תדיר בדרכי הוראתה. נדמה שאפילו  שינוי זה עשוי לתרום לאהבת תורה אצל תלמידינו, מבלי לדון בשאלת התכנים אותם אמורים תלמידינו לרכוש בעת הזו.

 

עם הרבה נכונות, מסירות ואחריות ובעזרת צור ישראל נכול נוכל לאתגרי השעה.

 

 

מאמרים נוספים:

 

היחס ללימודים כלליים במקורות חז"ל - מאת אלכס גליקסברג  

על אגדת חז"ל אחת ושיר אחד אגדת חז"ל ולשונה בשיר ''כינור דוד'' ליעקב רימון - מאת אלכס גליקסברג

"ואשי ישראל ותפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון"  לבירור היחס שבין 'תפילה' ל'קרבן' - מאת אלכס גליקסברג

 


הודעות, תוכניות ופעילויות:

ביקור ראש מינהל החינוך הדתי מר אברהם ליפשיץ במחוז ירושלים

סיכום ביקור במחוז ירושלים ביום ח' תשרי תשע"א-ראש מנהל החמ"ד

 

 ישיבת מפקחים במחוז ירושלים- "דע את החמ"ד"

 

ארכיון

מצגת יעדי החמ"ד במחוז ירושלים- תשס"ט

החינוך הממלכתי דתי - מטרות ויעדים לשנה"ל תשס"ט 

סיכום עשייה בחמ"ד מחוז ירושלים תשס"ח

יעדים החמ"ד לתשס"ח

פרס חמ"ד ארצי לאולפנת דולב

פרס חמ"ד ארצי לאולפנת אורות מודיעין

האות לאיכות ומצוינות ע"ש האסטרונאוט אילן רמון לשנת תשס"ז

 

 

 

לאתר מינהל החינוך הדתי

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  03/04/2015