education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
מפעלי הספורט
מאת רותי דקל
 

הפיקוח על החינוך הגופני מקיים מפעלי ספורט בניהולו של מר שי שטרית – רכז המפעלים ורכז התאחדות הספורט לביה"ס, בהיקף רחב ביותר כדי לתת מענה לבתי הספר בירושלים ובמחוז. להלן מספר נתונים להמחשת היקף הפעילות:  

אירועי הספורט והחינוך הגופני – מחוז ירושלים

150 בתי"ס משתתפים במסגרות אליפויות בתי הספר במחוז ירושלים, מכיתות ד'-י"ב.

במהלך שנה"ל מתקיימות כ- 20 תחרויות א"ק ומרוצי שדה. רוב בתיה"ס  היסודיים משתתפים בתחרויות א"ק. במסגרת התחרויות מתנסים התלמידים במגוון רחב של מקצועות א"ק.

במשחקי כדור מתקיימות כ- 850 תחרויות מכיתות ד- י"ב. סה"כ נוטלים חלק בתחרות כ- 10.000 תלמידים ותלמידות.

אליפויות לתלמידים ותלמידות בכיתות ד'- י"ב מתקיימות בשיתוף רשות הספורט העירונית ובפיקוח ( תקנוני, ארגוני, בטיחותי וכו' ) של משרד החינוך.

החל מכיתות ז'- י"ב מתקיימות אליפויות מחוזיות לבחירת אלופת המחוז. בחלק מהאליפויות מתקיימות אליפויות ארציות לקביעת אלופת המדינה. במס' אליפויות מתקיימות אליפויות בינלאומיות לביה"ס במסגרת I.S.F

התאחדות הספורט לבתי הספר בישראל

בשנת 1994 הקים משרד החינוך את התאחדות הספורט לבתי הספר – עמותה המתוקצבת ע"י המשרד.

ההתאחדות פתחה כ- 250 מועדוני ספורט בית ספרים בחטיבות הביניים. 20 מועדונים פעילים במחוז ירושלים.

מטרות התאחדות הספורט לבתיה"ס היא:                            

  • פיתוח תשתית ספורטיבית ייחודית.
  • פעילות ספורטיבית ( לא תחרותית ) מעבר לשיעורי החינוך הגופני.
  • ענפי הספורט המטופחים ע"י ההתאחדות: כדורעף, א"ק , טנ"ש, כדוריד תלמידות.
  • מטרות נוספות של ההתאחדות הן פיתוח ענפי ספורט חדשים: כדורגל תלמידות וניווט ספורטיבי.
  • ההתאחדות מארגנת ומפעילה את כל האליפויות הארציות לבתי הספר ובכללן ליגות על לבתיה"ס בכדורסל ובכדורעף. חלק נכבד מהתחרויות משודרות בשידור ישיר בטלוויזיה החינוכית

על מנת להתרשם מהיקף הפעילות, הנכם מוזמנים לבקר באתר 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  18/11/2008