education - חינוך קישרי חוץ ואונסקו

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תחומי פעילות היחידה לאישורי השכלה תיכונית
 

היחידה להערכת השכלה תיכונית עוסקת בתחומי הפעילות הבאים:

1. הערכת השכלה מהארץ לשם מתן הכרה שוות ערך להשכלה חלקית או מלאה. הרציונל הינו מתן ביטוי למגוון ההשכלתי ולהשתלמויות האינדיבידואלית של הפונים ותרגומם של אלה למסמך הערכה פורמלי על פי הקריטריונים.

2. הכוונת הפונים להשלמת השכלה במסגרת האגף לחינוך מבוגרים ומתן אישור השכלה לאחר ההשלמה הנדרשת.

3. הערכת תעודות השלכה תיכונית ודיפלומות מחו"ל תוך התעדכנות והסתמכות על קריטריונים ישראלים ובינלאומיים לאישור זכאות של דיפלומת הרציונל הינו מתן שרות לעולים ולמוסדות ממגוון ארצות, כדי שיוכלו להיקלט במסגרות השכלה, הכשרה ותעסוקה בארץ.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/01/2020