education - חינוך קישרי חוץ ואונסקו

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
דרכי התקשרות
 
 

דרכי התקשרות - דף המידע לפונים מהמידעון בעניין הערכת השכלה תיכונית ואישור שווה ערך להשכלה תיכונית 

בכל הנושאים הקשורים להערכת השכלה תיכונית על סמך אישורים ותעודות ניתן לפנות בכתב בלבד אל הוועדה לאישור השכלה תיכונית בארץ ובחו"ל, אל הגב' כרמית מיכאלי, הפועלת תחת סמכותו של אגף בכיר לקשרי חוץ.

ביחידנו אין קבלת קהל ואין מענה טלפוני.

יש הדרכה קולית אוטומטית לאופן הגשת המסמכים

 בטלפון 073-393-4170 

השכלה תיכונית מהארץ בלבד - הנחיות

לבדיקת זכאותך לאישור השכלה יש לשלוח את המסמכים הבאים בקובץ PDF מצורף להודעה

 • צילום קריא של תעודת זהות 
 • אישור רשמי ממשרד הפנים על שינוי שם במידה והיה
 •  מסמכים המעידים על השכלה תיכונית במידה וישנם.

* מייל שיתקבל ללא המסמכים הנדרשים לא יטופל

מטעמי אבטחה לא נוכל לקבל מסמכים שנשלחים באמצעות google drive או כל ענן אחר.

בנושא ההודעה יש לציין שם משפחה ושם פרטי ומספר תעודת זהות מלא כפי שמופיע בתעודת זהות וכן בגוף ההודעה.

כתובת דואר אלקטרוני של היחידה לאישורי השכלה תיכונית

  לידיעתכם היחידה לאישורי השכלה תיכונית אינה יכולה להעניק מידע בכל הקשור לבגרויות מהארץ ולכן אין לשלוח בקשה ו או פנייה למייל זה.

 לבדיקת זכאות ציונים ולקבלת עותק מתעודת בגרות יש לפנות לאגף בכיר בחינות - משרד החינוך.

השכלה תיכונית מחו"ל - שקילות

 הפניה ליחידה להערכת השכלה מחו"ל נעשית באמצעות הדואר בלבד. על   הפונה לשלוח את  המסמכים  הבאים :

 • צילום  תעודת הזהות.
 • צילום  תעודת עולה או טופס "תמצית רישום" ממשרד הפנים עם תאריך קבלת המעמד בארץ
 • אישור רשמי ממשרד הפנים על שינוי שם במידה והיה
 • צילום של גליון הציונים בשפת המקור
 • צילום של דיפלומת הסיום בשפת המקור
 • תרגום מקורי על-ידי נוטריון (עם הסרט האדום) של דיפלומת הסיום   וגיליון הציונים.
 • צילום של התרגום הנוטריוני. 

   לידיעתך, תרגום נוטריוני שלא יצולם ויישלח עם הבקשה לא יוחזר 

   אין לשלוח דיפלומות ו או תעודות מקוריות, אלא צילום בלבד

 

    משך הטיפול: משך הטיפול הוא עד 21 יום, מקבלת המסמכים ביחידה.

    התשובה תישלח באמצעות הדואר.

 

    כתובת למכתבים:

    משרד החינוך

    היחידה לאישורי השכלה

    אגף בכיר לקשרי חוץ

    רח' כנפי נשרים 22

    ירושלים 91911

 

ביחידנו אין קבלת קהל ואין מענה טלפוני.

יש הדרכה קולית אוטומטית לאופן הגשת המסמכים

 בטלפון 073-393-4170

הנחיות לפונים שברשותם תעודת תאהוג'י

הפנייה ליחידה להערכת השכלה מחו"ל ותאהוג'י נעשית באמצעות הדואר בלבד.

 על הפונה לשלוח את המסמכים הבאים :

 •  צילום  קריא של תעודת הזהות או דרכון. 
 •  צילום דיפלומת סיום ממשרד החינוך הפלסטינאי  (ראו דוגמא בתמונה) בשפת המקור

 

 •  . צילום גליון ציונים בשפת המקור
 •  תרגום מקורי לעברית על-ידי נוטריון (עם הסרט האדום) של דיפלומת הסיום וגיליון הציונים.
 • . מכתב רשמי חתום על-ידי מנהל/ת בית הספר ובו פרטים האישיים שלך, כולל מספר תעודת זהות, השנה והכיתה שאותה סיימת (בעברית או באנגלית).
 •  צילום של התרגום הנוטריוני.

 

 לידיעתך, תרגום נוטריוני שלא יצולם ויישלח עם הבקשה לא יוחזר.

אין לשלוח דיפלומות ו או תעודות מקוריות, אלא צילום בלבד.

מסמכים ללא צילום תעודת זהות - יוחזרו לשולח מבלי להיקלט במערכת !

משך הטיפול: משך הטיפול הוא עד 21 ימי עבודה, מקבלת המסמכים ביחידה. התשובה תישלח באמצעות הדואר.

כתובת למכתבים:  היחידה לאישורי השכלה תיכונית, משרד החינוך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים 91911

 בעניין לימודים להשלמת השכלה תיכונית

    בכל הנושאים הנוגעים להשלמת השכלה תיכונית ניתן לפנות אל האגף 

    לחינוך מבוגרים

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/01/2020