education - חינוך קישרי חוץ ואונסקו

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
אישורי השכלה תיכונית מהארץ
 

במדינת ישראל ישנן מסגרות חינוך שונות ולכל מסגרת ישנם תנאים לקבלת אישור השכלה.

מסגרות החינוך

 1. בתי ספר של משרד החינוך
 2. ישיבות
 3. בתי ספר בפיקוח משרד העבודה (הכלכלה או תמ"ת)
 4. בתי ספר אקסטרניים
 5. בית ספר מפת"ן
 6. השלמת השכלה באמצעות פרוייקט היל"ה
 7. השלמת השכלה באמצעות האגף לחינוך מבוגרים
 8. צבירת שעות לימוד
 9. צבירת שעות לימוד של קורסים עיוניים ומקצועיים
 10. לימודים באוניברסיטה הפתוחה
 11. לימודים במכינה קדם אקדמאית במוסדות מוכרים ע"י המל"ג
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/01/2020