education - חינוך רשם הקרנות
 
 
 
 
 
 
 
 
רשימת קרנות השייכת לאפיון העירוני
 
 
 המועדון המסחרי והתעשייתי
 ועדת מלגות מועצה מקומית קצרין
 מועצה מקומית להבים - סעיף תקציבי - חלוקת מלגות הצטיינות
 עמותת מועדון רוטרי חולון
 קרן אריאל לפיתוח
 קרן אשקלון בשיתוף עיריית אשקלון
 קרן גבעתיים לעידוד ההשכלה הגבוהה
 קרן מלגות לסטודנטים - עיריית ערד - קרן ע"ש דבורה מאייר
 קרן מלגות שער הנגב ע"ש צבי גרשוני
 קרן רמת גן לחינוך ותרבות
 בני ברית ישראל
 בני ברית ע"ש שבי ישראל נתניה
 מועדון רוטרי קרית טבעון
 מלגות לסטודנטים תושבי ראש העין
 קינל חנה ז"ל, קרן מלגות לזיכרה
 קרן מועדון רוטרי נהריה למען הקהילה
 קרן מלגות ע"ש כרמי יהושוע וצפורה ז"ל
 קרן מלגות עירונית מעלות תרשיחא
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/10/2012