education - חינוך רשם הקרנות
 
 
 
 
 
 
 
 
המועדון המסחרי והתעשייתי 
 

מטרות הקרן: 

סיוע לסטודנטים ותלמידים מצטיינים הנזקקים להשלים את חוג הלימודים

יעוד הקרן:

אפיון:    עירוני

קהל היעד:  תושבי המרכז

 

פרטי הקרן:

טלפון:  5663767  - 03    פקס':  5663768 -03  

שדרות רוטשילד 31    תל אביב  מיקוד 66883    

 

דרישות לבקשה:

האם נדרש טופס בקשה*:  כן    נדרשות המלצות:  לא  

 

מועד הגשת הבקשה למלגה:

מרץ- אפריל

 

קבלת תשובה:

מאי-יוני

הערות:

*הפניה באמצעות דיקן הפקולטה בלבד.

*פניות ישירות לקרן לא תענינה

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/10/2012