education - חינוך רשם הקרנות
 
 
 
 
 
 
 
 
עמותת מועדון רוטרי חולון 
 

מטרות הקרן: 

הענקת מלגות לתלמידים ולסטודנטים

 

יעוד הקרן:

אפיון:    עירוני

קהל היעד:  תושבי חולון

 

פרטי הקרן:

ת"ד 335 חולון

 

דרישות לבקשה:

מועד הגשת הבקשה למלגה:  מתאריך: 1/10     עד לתאריך:  30/11

האם נדרש טופס בקשה*:  כן.  נדרשות המלצות:  לא   

 

הערות:

* מילוי הטופס באתר העמותה.   

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/10/2012