education - חינוך רשם הקרנות
 
 
 
 
 
 
 
 
 מועצה מקומית להבים
 

מטרות הקרן:

עידוד סטודנטים תושבי להבים לתואר ראשון (משנה ב') עם מצויינות ותרומה לקהילה

 

יעוד הקרן:

אפיון:    עירוני

קהל היעד:  תושבי להבים

 

פרטי הקרן:

טלפון:  08-9554761    פקס':  08-9554763  

דואר אלקטרוני:  lhandasa@lehavim.muni.il

 מרכז מסחרי 1 ת.ד: 1 להבים מיקוד:  85338   

 

דרישות לבקשה:

האם נדרש טופס בקשה*:  כן    נדרשות המלצות:  כן   

 

קריטריונים:

  1. הצטיינות בלימודים לתואר ראשון אשר תרמו לקהילה
  2. תרומה ייחודית לקהילה
  3. ספורטאי מצטיין

מועד הגשת הבקשה : 

אפריל -מאי

 

מתן תשובה:

סוף מאי

 

הערות:

*צילום ת.ז., צילום גליון ציונים, תיעוד על תרומה לקהילה 

*לקבלת טופס הבקשה יש לפנות לקרן   

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/10/2012