חינוך - education למידה משמעותית
 
 
 
 
 
 
 
 
על יסודי
 

שילוב ערכים בהוראה - חוברת הדרכה

המסמך שלפניכם כולל  חמישה חלקים:

  1. פתיחה ורציונל
  2. פרק העוסק בגישות בהגות ובמחקר לחינוך לערכים
  3. מיפוי של סוגיות ערכיות העולות מתוך תוכניות הלימודים בספרות ממלכתי וממ"ד, היסטוריה  ממלכתי, גיאוגרפיה ומדעי החברה – סוציולוגיה וכלכלה.
  4. דוגמאות למערכי שיעור משלבי ערכים שהוכנו באגף חברה ורוח בשיתוף עם כל אגפי המזה"פ. בפרק הזה יש גם סדנת פתיחה לחדר המורים בבית הספר.
  5. פרק על למידה משמעותית ומחוון לשיעור משלב ערכים מתוך הספר "לב לדעת" שעומד לצאת בקרוב, בהוצאת החינוך הממלכתי דתי.

המסמך שלפניכם מיועד לשימושם של מנהלי בתי ספר המעונינים להוביל מהלך חינוכי – ערכי כולל בבית ספרם, למדריכים הפועלים במסגרת התוכנית, למדריכים בתחומי הדעת השונים, לרכזי המקצועות ולמורים.  בשנה"ל תשע"ד  90 בתי ספר פעלו במסגרת התוכנית.  המסמך הזה יוכל לסייע להם ולבתי הספר שיבחרו להצטרף אליה בשנה"ל תשע"ה.  אנו מבקשים להודות לכותבי המסמך ולחזק את ידי אנשי החינוך שייעזרו בה כמנוף ללמידה משמעותית ערכית וחוויתית בעלת ערך ורלוונטית ללומד ולחברה. 

לפרטים נוספים ולהצטרפות לתוכנית ניתן לפנות אל:

טליה נגר במייל: talianag@gmail.com

 

שימור ערכי הסביבה 
מטרות ערכיות: טיפוח אחריות אישית וחברתית, אכפתיות, ומעורבות של התלמיד הגברת המודעות לאחריותו של האדם לפיתוח הסביבה תוך שימורה כדי להבטיח את איכות החיים ואת עתידו של כדור הארץ חינוך לזיקה והרגשת השתייכות למדינת ישראל ולארץ ישראל: נופיה, אתריה, ומורשתה טיפוח סקרנות ועניין של הלומד למתרחש במרחב

ערבות הדדית מערך השירותים לאדם הזקן
מטרות על: חינוך לסובלנות ומתן כבוד תוך שוויון וחינוך לאזרחות פעילה פיתוח ערכים אוניברסליים: הומניזם, סובלנות, צדק סביבתי ומעורבות חברתית הכרה והערכה של השונות האנושית הקיימת על פני המרחב, הבנת מצוקות חברתיות. טיפוח אחריות אישית וחברתית, אכפתיות ומעורבות פעילה

מכור ההיתוך לרב תרבותיות הערכים
פלורליזם וסובלנות אל האחר עידוד חשיבה מורכבת אודות סוגיות ערכיות הרלוונטיות לעולמם של התלמידים. שאיפה לטפח אצל התלמידים את היכולת לשאול שאלות ולמצוא פתרונות הולמים.

המוזיאון כסביבת למידה חקר וגילוי
אתר המוזיאון כסביבה לימודית המציע פעילויות לימודיות לחקר וגילוי באמצעות סביבות מוזיאוניות.

שילוב ערכים בהוראת ההיסטוריה
יחידה זו מדגישה את מתודת הלמידה המשמעותית ומשלבת בתוכה 4 עקרונות, המתבססים על מהות האדם וההוויה האנושית ומהות החברה והסביבה בה הוא חי ויוצר.
העקרונות: עקרון האכפתיות, חוויה של אוטונומיה ושותפות, זמן מרחב ושקט להקשבה ולהתבוננות פנימית, האדם כשלם.

אמנויות
במסגרת העמקה בנושא "האחר הוא אני" ,התלמידים מפתחים מיצגי אומנות בתחומים מגוונים תוך התייחסות ללמידה לערכים מגוונים .

 

היהודים לאן?
בשלהי המאה ה-19 היהודים התמודדו מול מציאות אשר הובילה אותם לשאול את השאלה. מהו עתידו של העם היהודי?
שאלה זו נשאלה בעקבות התמודדות עם מציאות מורכבת וייחודית.

 
    תאריך עדכון אחרון:  27/02/2021