חינוך - education למידה משמעותית
 
 
 
 
 
 
 
 
מצגת המסע בדרך שלך ללמידה משמעותית
 
 

מצגת המסע מאפשרת לכם מסע למידה אישית / קבוצתי ב-8 נושאים. כל אחד מהנושאים עומד בפני עצמו ועם זאת הוא מרחיב ומשלים את חברו.


כל נושא מוצג ב - 4 ערוצים:
ערוץ א': מסע לבירור תפיסות עולם
משתפים בשאלות, בהתנסויות בנושא ובירור תפיסות עולם

ערוץ ב':
מסע באמצעות מקורות מידע
דנים בהיבטים שונים בנושא באמצעות קטעי מידע

ערוץ ג': מסע באמצעות מרצים אורחים בעולם
מקשיבים לניסיונם של מרצים במסגרת "טד"

ערוץ ד': מסע באמצעות בתי"ס ברחבי הארץ
צופים במודלים מצולמים המדגימים למידה משמעותית


 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/02/2016