חינוך - education למידה משמעותית
 
 
 
 
 
 
 

מד"ע (מימוש עצמי, דיאלוג, עמיתים) כמודל ללמידה משמעותית

 

בי"ס יסודי "עמית" מציג תהליך למידה חווייתי המתבסס על שלושה עקרונות מד"ע:
עקרון המימוש העצמי - מביא לידי ביטוי את תחומי החוזק והעניין של כל תלמיד, ובכך מעצים את תחושת המסוגלות.
עקרון הדיאלוג - מעודד דיאלוג משמעותי בין התלמיד והמורה בכיתה ובמסגרות נוספות ותורם למעורבות הלומד בתהליכי הלמידה.
עקרון למידת העמיתים - מעודד למידה במסגרות שיתופיות שבהן תלמידים לומדים עם תלמידים בני גילם ובמסגרת חונכויות שבהן תלמידים מלמדים אחרים.
הלמידה מתקיימת  בדרך חווייתית, רלוונטית ומשמעותית ללומדים כשהם יוזמים, מעורבים ומנהלים דיאלוג מתמשך התורם גם ליצירת אקלים חיובי.

 
צפייה במודל המצולם
שם המנהל/ת: 
בית הספר: 
מחוז: 
דוא"ל: 
שם המפקח/ת: 
טלי כהן
"עמית" ברעות
ירושלים
רותי בן חור
    תאריך עדכון אחרון:  11/09/2014