חינוך - education למידה משמעותית
 
 
 
 
 
 
 
 
חוזר מנכ"ל - אבני דרך בלמידה משמעותית
 
 

חוזר מנכ"ל למידה משמעותית (אוגוסט 2014) מציג את התפיסה, העקרונות, ההזדמנויות והאתגרים שביישום למידה משמעותית לצד קישורים למגוון יישומיים.


 

   חוזר מנכ''לית - אבני דרך ללמידה משמעותית

 

 

 
    תאריך עדכון אחרון:  31/12/2015