חינוך - education למידה משמעותית
 
 
 
 
 
 
 
 
מסמכי מדיניות מלווים
 

להלן מספר מסמכים מרכזיים המציגים את ההנחיות העדכניות ליישום הלמידה המשמעותית  

   כללי:

 

חטיבה עליונה

 

חטיבת ביניים

 

  יסודי:

 

 

 

לחצו למעבר למדור שאלות ותשובות

 

 

 

 
    תאריך עדכון אחרון:  03/03/2016