education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת הנדסת הבנייה ואדריכלות
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
 
הנחיות ועדכונים
 

הנחיות היבחנות בתקופת קורונה

  1. הוראת שעה - חוזר ראש האגף
  2. הנחיות הבחנות - מרכזת הפיקוח  
  3. המינהל הפדגוגי אגרת 7
  4. המינהל הפדגוגי אגרת 10 
  5. המינהל הפדגוגי אגרת 13
  6. מיקוד

 

 

 

הבחנות

הנחיות הבחנות לבעלי לקויות למידה  והפרעות קשב 2019. תרשים זרימה לנהול ההליך 

 הנחיות מפורטות לפרויקט גמר הנדסאי אדריכלות עדכון נובמבר 2018 תשע"ט

קובץ הנחיות להצטיידות מאי 2017

הנחיות הפיקוח לבחינות ופרויקט גמר 2016

הנחיות למחקר העיוני של פרויקט הגמר באדריכלות

 הנחיות למגמת בניין 2017

טבלאות מספרי שאלונים - רפורמה, טרום רפורמה

תכניות לימודים

תכנית לימודים לתשע"ה תכנית הלימה בהתאם לתכנית הלימודים החדשה

אוגדני שעות

תיכוניים: אוגדן שעות מלא - תשע"ח אדריכלות

אוגדן שעות מלא - תשע"ח בניין  

 

מכללות: אוגדן שעות מלא -

טפסים:

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/04/2020  

עדכוני rss