education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת הנדסת הבנייה ואדריכלות
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
 
 
 

רשימת בחינות בגרות במגמות אדריכלות ותכנון הנדסי של מבנים

בחינות בגרות חיצוניות במסגרת פרויקט גמר

שאלוני רפורמה – החל מ-2017

 

 

מקצוע

שם בחינה

מספר שאלון

משקל

כיתה

הערות

1

מקצוע מוביל:

טכנולוגיית הבנייה

סה"כ 30%+70% ישוקלל ל-5 יח"ל לפי שאלון 827580

טכנולוגיית הבנייה

827381

70%

יא

בחינת בגרות חיצונית

2

יישומים בטכנולוגיית הבנייה

827283 למוסד מוכר

30% בהתניית ציון עובר ב- 70%

יא

פרויקט  פנים בית ספרי

827282 למוסד לא מוכר/ אקסטרני

פרויקט  בהערכה  חיצונית

3

מקצוע התמחות:

אדריכלות

פרויקט גמר באדריכלות

812387

3 יח"ל

יב

הערכה ע"י בוחן חיצוני

4

812589

5 יח"ל

יב

הערכה ע"י בוחן חיצוני

5

מקצוע התמחות:

הנדסת בנייה

פרויקט גמר

בהנדסת בנייה

881387

3 יח"ל

יב

הערכה ע"י בוחן חיצוני

6

881589

5 יח"ל

יב

הערכה ע"י בוחן חיצוני

 

 

שאלוני טרום רפורמה

 

מקצוע

שם בחינה

מספר שאלון

משקל

כיתה

הערות

1

מקצוע מוביל:

טכנולוגיית הבנייה

תורת המבנים א

810101

1 י"חל

י

בחינת בגרות מיועדת לתלמידי משנה – באישור מפמ"ר

2

תורת המבנים ב

810202

2 י"חל

יב

בחינת בגרות חיצונית

3

יישומים בטכנולוגיית הבנייה

810201

2 י"חל

יב

פרויקט גמר בהערכה  חיצונית

4

מקצוע התמחות:

אדריכלות

יסודות התכנון  האדריכלי

827101

1 י"חל

יא

בחינת בגרות מיועדת לתלמידי משנה – באישור מפמ"ר

5

תולדות האדריכלות

827201

2 י"חל

יב

בחינת בגרות באישור מפמ"ר

6

פרויקט גמר באדריכלות

827203

2 י"חל

יב

הערכה ע"י בוחן חיצוני

7

מקצוע התמחות:

הנדסת בנייה

סטטיקה ג

881101

1 י"חל

יב

בחינת בגרות באישור מפמ"ר

8

סטטיקה ב

881203

2 י"חל

יב

בחינת בגרות באישור מפמ"ר

9

סרטוט הנדסי של מבנים

881201

2 י"חל

יב

פרויקט גמר בהערכה  חיצונית

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/04/2019  

עדכוני rss