education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת הנדסת הבנייה ואדריכלות
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
 
טפסים ומסמכים
 

 תיכונים

מספרי  טפסים למילוי על ידי הבוחנים בתיכונים נכונים שנת 2014 - טרום רפורמה

מספר הטופס

נושא הטופס

היקף יח"ל

הערות

9577

פרוייקט גמר

1-3 יח"ל

 

9555

בחינות בעל פה

 

9566

בחינות מעבדה

9599

פרוייקט גמר

 5 יח"ל

9533

בחינות באישור מפמ"ר  

 

טפסים חדשים תואמי רפורמה לפרויקט גמר - 9588

מכללות

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/04/2019  

עדכוני rss