education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת הנדסת הבנייה ואדריכלות
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
 
אוגדן שעות ותכניות לימוד- תיכון
 

 

תכנית לימודים לשנת תשע"ה

החל משנת הלימודים הקרובה יחול שינוי במבנה תכניות הלימודים במגמת הנדסת בנייה ואדריכלות. מסמך זה מתייחס לתכנית לימודים משנת תשע"ה ותקף עבור תלמידים המתחילים את לימודיהם בכיתה י' בשנת תשע"ה. ( ת.עדכון- 1.8.2014)

 

אוגדן שעות לתיכונים

אוגדן תשע"ח‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

 

  מבנה אוגדן שעות - 2012

*אוגדן שעות לתלמידים שעתידים להתחיל את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ה, יעלה לאתר בקרוב.  

‎‎לת‎ו‎‎כניות לימוד לתלמידים המתחילים את לימודיהם בכיתה י' בשנה"ל תשע"ה  לחץ כאן

להלן תוכניות לימודים טרום רפורמה  - מיועדות לתלמידי כיתות י"א, י"ב בשנה"ל תשע"ה

בחירה א'

 מדעי הטכנולוגיה - תכנית הלימוד לשנת תשע"ג  

 מבוא: יישומי מחשב באדריכלות ובהנדסת בנייה

 

בחירה ב'

טכנולוגיות בנייה (מעודכן לשנה"ל תשע"א)

 

בחירה ג'          

    מקצוע התמחות: אדריכלות

     מקצוע התמחות: תכנון הנדסי של מבנים

הערה: תכניות ההלימה נמצאות בעידכוני מפמ"ר

  • לעידכוני מפמ"ר הנוגעים לתיכונים לחץ כאן
  • לשאלות בנוגע לתוכניות הלימוד לחץ כאן
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/03/2018  

עדכוני rss