education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - חינוך מדעי טכנולוגי
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
אודות התכנית האסטרטגית לחיזוק החינוך המדעי-טכנולוגי
 
 
 
 

דבר ראש המינהל על התכנית האסטרטגית לחיזוק החינוך המדעי טכנולוגי

 

מאז הקמת המדינה היה ברור לקובעי המדיניות, כי בהיעדר משאבים טבעיים חוסנה הכלכלי של המדינה חייב להישען על מדע וטכנולוגיה.

בשנים האחרונות הגיעו הדים מצה"ל, מהאקדמיה ומהתעשייה על היחלשותו של החינוך המדעי-טכנולוגי. הירידה בהיקפי התחום הזה ובאיכותו מעיבה על ההתפתחות המרשימה של התעשייה בישראל. כדי לאפשר הקמת חברות תעשייה נוספות בישראל תוך מעבר ממחקר ופיתוח לייצור ולשיווק יש צורך בהנדסאים, בטכנאים ובעובדי ייצור. מערכת חינוך המחנכת לעבודה ויצרנות היא אחד התנאים להקמת חברות תעשייה נוספות בישראל.

בקדנציה הנוכחית שמים שר החינוך גדעון סער ומנכ"ל משרד החינוך ד"ר שמשון שושני דגש מיוחד על חיזוק החינוך המדעי טכנולוגי דגש שבא לידי ביטוי בכמה תוכניות:

 

 
 

התוכנית לשיפור הידע וההישגים במדע וטכנולוגיה בחטיבות הביניים

התשתית ללימודי מדע וטכנולוגיה מתחילה מבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים. בחטיבות הביניים מצאנו שלמעלה מ-50% מבתי הספר לא הקצו את השעות הנדרשות למקצוע. בהיעדר שעות הורדו נושאי לימוד, ובסופו של דבר, כשהשווינו את תוכנית הלימודים במדעים לסטנדרטים בינלאומיים מצאנו שהחלק החופף קטן ביותר.

כדי לשנות את המצב, הוספנו שעות לימוד למדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים (כ-12,500 שעות בשנה), הוספנו נושאי לימוד, הגברנו את האכיפה על מספר שעות הלימוד הנלמדות, הגדרנו באופן ברור יותר את נושאי הלימוד בדגש על הידע הנדרש בכל אחד מתחומי הדעת (כימיה, פיסיקה, ביולוגיה) והגדלנו את כמות ההשתלמויות וההדרכות.

מהלך זה הוא מהלך ארווך טווח לשיפור הידע והמיומנויות של תלמידי ישראל בתחומי המדע והטכנולוגיה עוד בשלבים המוקדמים.

 

עתודה ומנהיגות מדעית – טכנולוגית

לצד הרצון לשפר את הידע והמיומנויות של כל התלמידים אנו מבקשים להגדיל משמעותית את שיעור התלמידים המצטיינים בתחומים אלה. לשם כך, פתחנו מסלול למצוינות מדעית–טכנולוגית שיכפיל, ובהמשך ישלש את כמות המצטיינים במדע וטכנולוגיה. התוכנית מעודדת תלמידות ותלמידים לשאוף למצוינות בתחומי המדע והטכנולוגיה, כשהשתלבות בתעשיות עתירות הידע בישראל עומד לנגד עיניהם.

התוכנית נותנת עדיפות לתלמידים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל ועדיפות לבנות וזאת כדי לאפשר גם לילדים בפריפריה לחלום את חלום ההיי-טק הישראלי וגם להצליח לממש אותו בכלים המתאימים.

 

חיזוק החינוך הטכנולוגי/מקצועי

העשורים האחרונים לא הטיבו גם עם החינוך הטכנולוגי; ירידה בתקציבים, סגירת מגמות והתיישנות מעבדות יכולות להסביר את הרקע לטענות מצד צה"ל ומצד התעשיינים הן על הירידה בהיקפים והן על הירידה באיכות הבוגרים.

התוכנית האסטרטגית לחיזוק החינוך הטכנולוגי בשיתוף עם התאחדות התעשיינים משנה את המגמה; חזון חיזוק החינוך הטכנולוגי הוא הרחבתו והתאמתו למאה ה-21 כך שיהווה אלטרנטיבה אטרקטיבית לחינוך העיוני ויספק כוח אדם איכותי העונה לאתגרי התעשייה. התוכנית לחיזוק החינוך המדעי טכנולוגי הוקמה לאחר שנים של ירידה בתקציבים שהופנו לחינוך הטכנולוגי. כאן לראשונה, בהובלת שר החינוך ח"כ גדעון סער ומנכל משרד החינוך ד"ר שמשון שושני, הוחלט לשנות את המגמה.

 

מטרות התוכנית הן:

- לתת מענה חינוכי ליותר תלמידים המעוניינים לשלב טכנולוגיה והיבטים יישומיים-התנסותיים במהלך לימודיהם.

- ליצור מסלולי התקדמות לצד תעודת הבגרות המובילים להשתלבות בתעשייה

- להרחיב ולהתאים את מערך החינוך הטכנולוגי לצורכי התעשייה

 

בכדי להשיג מטרות אלו, התוכנית האסטרטגית כוללת את התוכניות האלה:

 

  • הזנק לתעשייה - תוכנית הנותנת אופק תעסוקתי ויכולת שילוב של אותם תלמידים שבעבר המערכת לא ידעה למצוא להם פתרונות. התוכנית משלבת אחת לשבוע יום לימודים בתעשייה.


  • פרויקט טו"ב (טכנאי ובגרות) - תוכנית המופעלת בשיתוף עם התאחדות התעשיינים ורשתות החינוך הטכנולוגי. התוכנית מביאה את התלמידים עד סוף כיתה יב' לתעודת טכנאי במקצועות מבוקשים במשק – אלקטרוניקה, מכונות ומחשבים, וזאת יחד עם תעודת בגרות.


  • הקמת מרכזי טכנולוגיה אזוריים בצפון ובדרום - כדי להגדיל את מספר התלמידים בחינוך הטכנולוגי המשלבים למידה התנסותית משמעותית.


  • מנגנון תיאום עם צה"ל - מנגנון שנועד להתאים את ההיקפים והרלוונטיות של החינוך הטכנולוגי לצרכים המשתנים של צה"ל.  משרד החינוך אינו אחראי על נושאים שקשורים לגיוס לצה"ל או לקדימות לשירות ביחידות מסוימות. כל בירור צריך להיעשות מול גורמי צה"ל המוסמכים.


  • העצמת תחום הרובוטיקה - חשיפה לעולם הרובוטיקה בכל שלבי הגיל לצורך עידוד חשיבה מסדר גבוה וכשער לעולם הטכנולוגיה


  • הסבת פורשי היי-טק לחינוך הטכנולוגי יחד עם משרד האוצר - הסבה הדרגתית של עובדים מהתעשייה לחינוך הטכנולוגי כחלק מתוכנית לקידום תעשיות עתירות ידע במשרד האוצר.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/04/2019  

עדכוני rss