education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - חינוך מדעי טכנולוגי
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
אשכולות ותפוחי פיס
אודות 
 

תכנית "אשכולות הפיס למדע, טכנולוגיה ואמנויות" נועדה לאפשר את הוראת המקצוע המשולב מדע וטכנולוגיה בסביבות למידה חדשניות ומתקדמות.


אשכולות הפיס מהווים סביבות למידה עשירות באמצעים לחקירה ולהתנסות, המזמנות למידה פעילה ועצמאית במעבדות המדע והטכנולוגיה, בסדנאות האמנות ובחללים המרווחים הנוספים, כגון: אודיטוריום, מבואה ומעבדות חוץ.


אשכולות הפיס הוקמו כפרויקט משותף של משרד החינוך, מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי. הם מהווים מרכז יישובי ללימודי מדע, טכנולוגיה ואמנויות הן בשעות הלימודים והן בשעות הפנאי למען הקהילה כולה.


אשכולות הפיס קמו בצמוד לחטיבת הביניים בשל החשיבות מיוחדת שבהענקת מושגי יסוד במדע, טכנולוגיה ואמנויות כחלק מהבסיס החינוכי של כלל תלמידי ישראל, ולא רק של אלה המתמחים במדעים.


באשכולות הפיס מתקיימת למידת חקר, למידה רב-תחומית ובין-תחומית. במסגרתם מתנהלים פרויקטים חדשניים, חוגים וסדנאות ונערכות פעילויות מתוקשבות ואירועי תרבות. באשכולות הפיס מוצגות תערוכות הן של אמנים מהיישוב ומכל הארץ והן פרי עבודות התלמידים.

 

המקום מזמן פעילות יצירתית רבה ומגוונת הן במדע וטכנולוגיה והן באמנויות. כל פעילויות ההוראה של מדע וטכנולוגיה  נערכות במעבדות המתואמות להוראה בין-תחומית. באשכולות הפיס חמש מעבדות רב-תכליתיות ושתי סדנאות אמנות.

כיום קיימים כ-80 אשכולות ותפוחי פיס מקרית שמונה ועד אילת.

 

בכל אחד מהאשכולות עוסקים בפרויקטים ייחודיים בתחומי מדע, טכנולוגיה ואמנויות, וכן הולכים ונרקמים פרויקטים משולבים בין האשכולות השונים ברחבי הארץ.

 

באשכולות הפיס מתקיימות השתלמויות מורים בתחומי מדע וטכנולוגיה ובתחומי האמנויות. פעילויות חינוכיות-תרבותיות בנושאים, כגון: מניעת אלימות, מלחמה בסמים, מתקיימות באודיטוריום, במבואה ובסדנאות.

 

 

 

ריבי לקריץ מפקחת חינוך בלתי פורמלי, ממונה על אשכולות הפיס/ משרד החינוך - המינהל למדע וטכנולוגיה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/09/2016  

עדכוני rss