education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - חינוך מדעי טכנולוגי
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
תכנית הפרויקט 
  שילוב תלמידי החינוך הטכנולוגי בהתנסות בתעשייה
 

 

מבוא l  מטרות הפרויקט l  סטאטוס בתי ספר | סרטון התנהלות הפרויקט בתעשייה

מחוונים במגמות הטכנולוגיות שבהתנסות בתעשייה

 

מפגש תלמידים עם מפעל קליל

מבוא

קשרי הגומלין שבין השכלה פורמלית לבין ידע עדכני שמקורו בעולם הייצור והעבודה וסביבתם הטכנולוגית שמשתנה בקצב מואץ, מציבים אתגרים ביחס למאפייני ההכשרה הטכנולוגית-מקצועית, כמו גם לגבי שילובם של בוגרי החינוך הטכנולוגי והמקצועי במערך העבודה והתעסוקה.
הקריאה לחיזוק הזיקות שבין חינוך טכנולוג-מקצועי לבין התעשייה עולה בשנים האחרונות על סדר היום של קהילת העוסקים בקידום הנושא במסגרת דיונים בפורום מדינות ה-OECD ומדינות האיחוד האירופאי. קריאה זו מודגשת במסמכים עדכניים שפורסמו על ידי גורמים אלה לאורך העשור האחרון, ואף נדונה לאחרונה ברב-שיח שהתקיים במאי 2009 בבריסל במעמד בכירים המעורבים בקביעת מדיניות מדינות האיחוד האירופאי ובהשתתפותם הפעילה של נציגי ישראל.
החיבור לתעשייה ולעוסקים במקצוע הלכה למעשה מתבקש לאור העובדה שעולם התעשייה העכשווי מבוסס על ציוד טכנולוגי מורכב ומתוחכם וסביבות עבודה עתירות משאבים אשר לא ניתנות ליישום בכל אחד מבתי הספר. היכרות בלתי אמצעית של הסביבה הטכנולוגית היא מורכבת ודורשת הדרכה וחניכה על ידי אנשי מקצוע מיומנים ומומחים בתחום.

לסוגיות ייחודיות אלה יש להעניק ביטוי בחינוך טכנולוגי-מקצועי מודרני הנשען על למידה שמשלבת התנסות ותרגול מעשיים, ובתוך כך לערב את התלמידים בתהליכים משולבים אמצעים שמזמנים פיתוח מיומנויות חשיבה ועשייה בסביבה האמתית שמאפשרת זאת - בתעשייה. מן הראוי להדגיש שאין כוונה להחליף מורים בעלי הכשרה פדגוגית, אלא לשדרג את איכות ההוראה והלמידה של מורים ותלמידים כאחד. מעורבותם הפעילה של המורים בכל שלבי התהליך בבית הספר ובמפעל תיחשב לחלק מהתפתחותם המקצועית לאורך זמן, כמניע לקידום חינוך טכנולוגי-מקצועי איכותי.

הכיוונים שצוינו לעיל יבואו לידי ביטוי בהליכים להשגת המטרה והיעדים שהוצבו על ידי משרד החינוך בתוכניות העבודה ובכלל אלה - הנוגעת להתאמת החינוך הטכנולוגי והמקצועי לסטנדרטים בין-לאומיים, כמו גם מענה לצרכים לאומיים כנדרש במשק, בתעשייה ובצה"ל, וכן יעדים הנוגעים להגדלת היקף הלומדים והמסיימים בחינוך טכנולוג-מקצועי כולל כאלה עם תעודות בעלות השלכות להשתלבותם בלימודי המשך ו/או בשוק העבודה וגם אחרים.

שילוב תלמידי החינוך הטכנולוגי להתנסות  בתעשייה:
תכנית " שילוב תלמידי החינוך הטכנולוגיות בהתנסות בתעשייה בתעשייה " תאפשר התנסות בסביבה עדכנית בעלת ציוד טכנולוגי שלא נימצא בבתי הספר בשילוב אנשי מקצוע מיומנים ומומחים בתחומם.
התוכנית תשפר את איכות הלמידה במגמה ותתמוך בהתאמת החינוך הטכנולוגי המקצועי לסטנדרטים בין לאומיים.
התוכנית תעסוק ב-3 היבטים:


  • רכישת ידע עדכני- הכרת שיטות עבודה, התמחות בתחומי תוכן.
  • מיומנויות עבודה בסביבה עדכנית- שימוש בחומרים וציוד מתקדם, התנסות בתהליכי עבודה ו/או ייצור.
  • תפיסות, ערכי התעשייה- בטיחות, משמעת, לו"ז, התמדה, אחריות, עצמאות, התמודדות בסביבה מרובת אילוצים...

  • קהלי היעד:
    תלמידי כל המגמות הטכנולוגיות כתות יא' יב'.

 

תכנית "שילוב תלמידים בתעשייה" החלה בשנת תשע"ה ויושמה עבור משרד החינוך באמצעות עמותת הזנק.משנת תשע"ו התכנית מיושמת באמצעות עמותת תעשיידע

 

מטרות הפרויקט

 

קשרי גומלין בין השכלה פורמלית הנלמדת בבית הספר לבין ידע עדכני שמקורו בעולם היצור והעבודה וסביבתם הטכנולוגית שמשתנה בקצב מואץ , מציבים אתגרים  ביחס למאפייני ההכשרה הטכנולוגית- מקצועית, כמו גם לגבי שילובם של בוגרי החינוך הטכנולוגי והמקצועי במערך העבודה והתעסוקה.
החיבור לתעשייה ולעוסקים במקצוע הלכה למעשה מתבקש לאור העובדה שלעולם התעשייה העכשווי מבוסס על ציוד טכנולוגי מורכב ומתוחכם וסביבת עבודה עתירות משאבים אשר לא ניתנות ליישום בכל בתי הספר הטכנולוגים.
היכרות בלתי אמצעית של הסביבה הטכנולוגית היא מורכבת ודורשת הדרכה על ידי אנשי מקצוע מיומנים ומומחים בתחום.
הפרויקט ישפר את איכות הלמידה במגמה ותתמוך בהתאמת החינוך הטכנולוגי המקצועי לסטנדרטים בין לאומיים

  • רכישת ידע עדכני – הכרת שיטות עבודה, התמחות בתחומי  תוכן מתקדמים ועדכניים.
  • מיומנות עבודה בסביבה עדכנית – שימוש בחומרים וציוד מתקדם, התנסות בתהליכי עבודה ו/ או יצור חדישים ומתקדמים כיאה לתעשיות כיום.
  •  תפיסת, ערכי התעשייה – בטיחות, משמעת, לו"ז, התמדה, אחריות, עצמאות, התמודדות  בסביבת מרובת אילוצים.
  •  התנסות במערכת יחסים של עובד מעביד.

 

 

סטאטוס בתי ספר

 סטאטוס אזור מרכז

 סטטוס אזור צפון

 סטטוס אזור דרום

 סרטון התנהלות הפרויקט בתעשייה


מחוונים במגמות טכנולוגיות בהם מתנסים התלמידים

מחוונים במגמות טכנולוגיות בהם התלמידים מהחינוך הטכנולוגי משתלבים בהתנסות בתעשייה.
המחוונים מיועדים לחונכים ובעלויות פרטיים ציבוריים וממשלתיים בהם התלמידים מתנסים.
המחוונים הוכנו בשיתוף פעולה עם תעשיינים, מנכ"לים, אנשי משק וכלכלה, עמותת תעשיידע, והמפמ"רים האחראים על מגמות הלימוד בבתי הספר,
מטרתם ליישם באופן מעשי את חומר הנלמד במהלך שנת הלימודים בבית הספר וכן רכישת  מיומנויות מקצועיות בתהליכים עדכניים ותהליכי עבודה הקיימים בתעשייה.

מצורפים המחוונים לכל המגמות:

 מחוון בהנדסת תוכנה - התמחות סייבר 
 מחוון אדריכלות
 מחוון אוטוטק
 מחוון אלקטרוניקה
 מחוון ביוטכנולוגיה
 מחוון במחשוב ובקרה
 מחוון חשמל פיקוד ובקרה
 מחוון חשמל רכב
 מחוון מכונאות רכב
 מחוון מלונאות ותיירות - בישול ואפייה, ניהול מלונאי, ניהול תיירותי
 חוון ניהול הייצור
 מחוון ניהול השיווק
 מחוון ניהול משאבי אנוש
 מחוון ניהול עיסקי, חשבונאות
 מחוון צמה - ציוד מכני הנדסי
 מחוון תכנון הנדסי של מבנים
 מחוון תקשוב

הפרויקט

תכנית "שילוב תלמידים בתעשייה" החלה בשנת תשע"ה ויושמה עבור משרד החינוך באמצעות עמותת הזנק.
משנת תשע"ו התכנית מיושמת באמצעות עמותת תעשיידע. התכנית מיועדת לכיתות י' עד י"ב.


 

התכנית

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות לאהרון וויינברג
אחראי פרויקט שילוב תלמידי החינוך הטכנולוגי בהתנסות בתעשייה
מינהל מדע וטכנולוגיה
משרד החינוך

050-6576447 | 03-6896206

aharonwi@education.gov.il

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/05/2017  

עדכוני rss