education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת מדעית טכנולוגית
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
אנאלוגיות
 אנלוגיה מהי ?
 

  לפעילויות וחומר לימוד בקורס האנאלוגיות

   "כמומילון " - שיחון לעגה ההנדסית על דרך האנלוגיה

 

נהוג כיום לחלק את תחומי הידע המדעי הנדסי לתחומי דעת שונים. במדע קיימים תחומים ותיקים כמו:
פיזיקה, ביולוגיה, כימיה ותחומים חדשים יחסית כמו מדעי האטמוספרה, גנטיקה.

בהנדסה התפתחו תחומי ידע מסורתיים כמו חשמל, אלקטרוניקה, מכונות, מדעי המחשב. הגידול הרב והמהיר בידע המדעי וההנדסי הביאו לפיצול הולך וגדל ולהיווצרות תת תחומים המתקיימים בזכות עצמם כמו: אסטרופיזיקה,
פיזיקה גרעינית, כימיה אורגנית, בוטניקה, מיקרואלקטרוניקה.

במקביל לפיצולים בתחומי הדעת החלו להיווצר שילובים בין תחומיים כמו ביו טכנולוגיה, מכטרוניקה, ביו אינפורמטיקה, ננו טכנולוגיה, והרשימה ארוכה ומתרחבת חדשות לבקרים.


שטף המידע המאפיין את תקופתנו וקצב גידולו המהיר מציבים שתי שאלות חשובות בפני מערכת החינוך.


איזה ידע ללמד היום שימשיך ויהיה רלוונטי גם בעוד כמה שנים?
כיצד ללמד ידע זה?


הלמידה בעזרת אנלוגיות היא התשובה שאנו מציעים לשאלה הראשונה. למידה זו איננה מתמקדת באחד מתחומי הדעת הרבים. אנלוגיות הן מושגי יסוד, עקרונות יסודיים או דרכי חשיבה הנהוגים ביותר מתחום דעת אחד במדע ובהנדסה. הבנת האנלוגיות והשימוש בהן מאפשרת הבנה מעמיקה של תופעות, מאפשרת הכללה של פתרונות ומאפשרת העברה מתחום ידע אחד למשנהו הלמידה במגמה המדעית הנדסית, ששמה דגש על למידה בעזרת אנלוגיות, מביאה את התלמידים להכיר את מושג "השדה הסקלרי" ואת הקווים שווי ערך המוגדרים עליו, ולהבין כיצד להגדיר את הווקטור הניצב לקווים אלה ואת משמעותו.


אחת מדרכי החשיבה המקובלות במדע רואה ב"שדה" מהות מופשטת הפועלת על ה"גופים" הנמצאים בו.


במקום פעולה של "גוף" על "גוף" מדברים על פעולה של "שדה" על "גוף". במקום פעולתו של מטען A על מטען B, ניתן להגדיר את השדה החשמלי שנוצר על ידי מטען A ולדבר על פעולת השדה הלמידה במגמה המדעית - טכנולוגית, ששמה דגש על למידה בעזרת אנלוגיות, מביאה את התלמידים להבנה מעמיקה של המושג המופשט של השדה וכיצד הוא פועל על גופים. כאשר בעתיד יפגשו התלמידים
את מושג השדה האלקטרומגנטי או את שדה הכוח הגרוויטציוני, יהיה להם ברור שניתן לדבר על אינטראקציה של השדה עם מגנט או עם מסה בהתאמה.


להלן רשימה חלקית של אנלוגיות נוספות: מינימום אנרגיה הגברה תהודה) רזוננס(תנועה מעגלית גלים משוב ובקרה שיפוע של גרף A/B ) נגזרת (שטח מתחת לגרף A/B ) אינטגרל (קצב גידול מעריכי) עולה ויורד (הקוראים, האמונים על תחום הדעת המדעי הנדסי, שואלים בוודאי את עצמם אם יוכלו התלמידים
להתמודד עם הלמידה המופשטת של אנלוגיות שלא בתוך הקונטקסט של תחומי דעת. גם אנו בדעה שהתלמידים צריכים ללמוד כמה תחומי דעת ולהיפגש עם האנלוגיות דרך תחומי דעת אלה.

בלמידה מושם דגש על שימוש במושגי האנלוגיות ועל הרחבת השימוש בהן) בעזרת למידה עצמית (גם בתחומי דעת אחרים. בשלב הנוכחי בחרנו ללמד מתחום המדעים את אחד המקצועות פיזיקה, כימיה או ביולוגיה ומתחום ההנדסה: מערכות אלקטרוניות + אלגוריתמיקה + תחום נוסף לבחירת בית הספר.

 

תחומי הבחירה הנוספים כיום הם: מערכות הינע, מערכות ביו רפואיות, רובוטיקה. בעתיד יתאפשר לבית הספר ולתלמידים לבחור ללמוד צירופים אחרים של מקצועות מדעיים והנדסיים.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/01/2014  

עדכוני rss