education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מקצוע מדעי הטכנולוגיה
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
פורום
 
 
 
 
 
שלב א' - 90 שעות
 

                אוריינות מדעית טכנולוגית - תשפ"ג                 

 

חלק ראשון – אוריינות מדעית

 

מס'

מאמרים

1

חיסון - 2022

2

סיגריות קלות

3

האבקה מלאכותית - 2022

4

קרח יבש

5

אסון הברום

6

התפלת מים

7

מגדל שמש

8

האם מי השתייה נקיים

9

השבר הסורי אפריקני

10

היום שאחרי מחר

11

נפט: צרכנים, יצרנים ועתיד האנושות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חלק שני – אוריינות טכנולוגית

 

מס'

מאמרים

12

צריכת חשמל - 2022

13

סגווי - 2022

14

כוחות ומנופים

15

הצנחן

16

אולימפיאדה על הירח

17

כמעט תאונה

18

פרפטום מובילה

19

קפיצה במוט

20

קוצב לב מלאכותי\ביולוגי -2022

21

מוביל השלום

22

רכבת הרים

 

 

 

 

 

 


 

    

        המאמרים והמחוונים הן בשפה העברית והן בשפה
    הערבית נמצאים בחדר המורים, במודל - משרד החינוך

 

 

קישורים למשימות בערבית

  

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/08/2022  

עדכוני rss