education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מקצוע מדעי הטכנולוגיה
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
פורום
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים במדע טכנולוגיה לכל
 
 

     

 

להנחיות מפמ"ר לשנת תשע"ו - לחצו כאן

 

 

מה התחדש?

 

מבוא – החינוך הטכנולוגי במערכת החינוך בישראל מושתת על הנחלת תפיסת עולם טכנולוגי לתלמידים תוך כדי הבנה שהטכנולוגיה וההנדסה הן: 

 • חלק מהתרבות האנושית;
 • מהוות תשתית השכלתית חיונית לכל אזרח;
 • סביבת אימון אינטלקטואלית;
 • מאפשרות פיתוח קריירה אישית;
 • חיוניות לעצמאותה הכלכלית של מדינת ישראל.

 

החינוך הטכנולוגי העכשווי על כל רבדיו מתמקד גם במיומנויות של עבודת צוות, הגינות, עמידה בסטנדרטים של איכות, אתיקה חברתית, הבנת ההשפעה של הטכנולוגיה על האדם והסביבה והיבטים של שמירה על איכות החיים והסביבה.
מבנה הלימודים בחינוך הטכנולוגי מאפשר לבוגר החינוך הטכנולוגי זכאות לתעודת בגרות ולתעודה טכנולוגית המאפשרות המשך לימודים לקראת תואר אקדמי, טכנאי, הנדסאי והסמכה מקצועית. מבנה הלימודים מתואם עם הגופים המסמיכים ללימודי המשך, המאשרים את מבנה הלימודים ואת ההסמכה על פי בחינות במסגרת בחינות ארציות. 

 

 

כללי: המקצועות "מדעי הטכנולוגיה" ו"מדע וטכנולוגיה בחברה" התאחדו למקצוע אחד שנקרא: "מדע וטכנולוגיה לכל".  בשלב א' – 90 שעות בכיתה י', התכנים משותפים. בהמשך לימודי המקצוע, נקבעו תכנים יחודיים לחינוך העיוני ולחינוך הטכנולוגי.

 


במסגרת בחינות ארציות בחינוך הטכנולוגי על התלמידים להיבחן בשלושה אשכולות :
• מקצוע בחירה א – מבוא למדעים או מדע וטכנולוגיה לכל או מקצוע מדעי
• מקצוע בחירה ב - מקצוע מוביל במגמה
• מקצוע בחירה ג - מקצוע התמחות במגמה


 

מטרות הוראת המקצוע

 

מטרות על

 1. רכישת ידע והבנה של תופעות, חוקים, עקרונות ומושגים בתחומי המדע והטכנולוגיה החיוניים לכל אזרח בעולם המודרני ומהווים בסיס להמשך לימודים.
 2. פיתוח חשיבה טכנולוגית, ניתוח מערכות טכנולוגיות ותיכון של פתרונות.
 3. פיתוח חשיבה מערכתית ויכולת תכנון וביצוע במערכות מידע ותקשורת, במערכות ארגוניות ועסקיות ובמערכות הנדסיות.
 4. הבנה של קשרי הגומלין בין מדע וטכנולוגיה והשפעתם על החברה, התרבות, הכלכלה, הפוליטיקה והסביבה. 
 5. הבנה של תפקיד החברה בסוגיית פיתוח ושימוש בטכנולוגיה.
 6. הבנה של השפעת הטכנולוגיה בראי ההיסטוריה.
 7. פיתוח מודעות לצריכה נבונה של טכנולוגיות המערבת תהליכי קבלת החלטות הכרוכים בשיקולי בחירה של מוצר או של מערכת, על בסיס של בחינה והערכה.
 8. הצורך בידע מדעי כבסיס לפעולת מערכות טכנולוגיות.
 9. פיתוח היכולת להגדיר בעיות או צרכים.
 10. פיתוח היכולת לתכנן ולבצע תהליכי חקר במדע ולפתור בעיות בתחום המדע והטכנולוגיה.
 11. פיתוח דרכי חשיבה שונות: רפלקטיבית, ביקורתית ויצירתית. 


המקצוע "מדע וטכנולוגיה לכל" מאפשר למידה וצבירה של עד 5 יחידות לימוד (יח"ל).

מפת התכנים כוללת:
שלב א' - חלק ראשון:

חובת למידה, בהיקף 90 שעות, לכל הלומדים את המקצוע. אוריינות מדעית טכנולוגית בדגש על שילוב בין מדע וטכנולוגיה ונושא מדעי מתחום הפיסיקה.


שלב א' - חלק שני:

הכנת פרויקט בגישת pbl או מטלת ביצוע בהלימה לאחד משלושת  הערוצים: תקשוב ותקשורת, משק וכלכלה או הנדסה, ומתבססים על מבניות טכנולוגיות שנכללות בתוכנית הלימודים של שלב ב'.

שלב א', על שני חלקיו, מהווה 70% מהתוכנית המלאה ומאפשר שקלול ל 3 יחידות למי שלא ירחיב 30% בשלב ב'.


שלב ב' : 

מהווה 30% של התוכנית המלאה ומרחיב ל 100% המשוקללים ל 5 יחידות.
בשלב זה, על הלומדים להתמקד באנגלית טכנית ובשלוש מתוך שש המבניות הטכנולוגיות:

 • ערוץ תקשוב ותקשורת כולל את המבניות: מידענות ואינטרנט ומערכות תקשורת
 • ערוץ משק וכלכלה כולל את המבניות: יזמות וחשיבה עסקית ומערכות

 ארגוניות.

 • ערוץ ההנדסה כולל את המבניות: בקרת תהליכים ומערכות ואלקטרוניקה ומכניקה במערכות.


הערה: יישום הלמידה במבניות  "מערכות תקשורת" ו"בקרת תהליכים ומערכות", יתבצע באמצעות המשימות שפורסמו באתר.


פירוט מבנה המקצוע ברצף עד 5 יחידות לימוד*

 

יעד %

(שקלול ליח"ל)

שלב בתוכנית

נושא

שאלונים

[90 ש']

חובת למידה

 

א'

אוריינות + פרק  מדעי

704183

70%

(שקלול ל 3)

פרויקט גמר בגישת PBL  או מטלת ביצוע

704387

30% הרחבה ל 100%

(שקלול ל 5 יח"ל)

 

ב'

אנגלית טכנית + 3 מבניות טכנולוגיות

704283


 •  שאלון  - 704183 (ישן- 8941839 ), הערכה פנימית, דיווח בטופס 9545
 • שאלון - 704387 (ישן- 894387), הערכה ע"י בוחן חיצוני – כולל אוריינות, דיווח בטופס 9588
 • שאלון - 704283 (ישן-  894283), הערכה בית ספרית, דיווח בטופס 9588

 

 

   
 


.


  


 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/02/2017  

עדכוני rss