education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת אמנויות העיצוב
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
לוח אירועים
 
 
 
 
 
הנחיות כלליות וטפסים
 
 

הנחיות תשפ"א


תשפ"א - הנחיות משרד החינוך

 

תשפ"א - מסמכי התאמות למקצועות הלימוד

 

 

מגמת עיצוב אופנה ותלבוושות 2020

מילוי הציון במערכת שלובית ודווח של המורה  המלווה – על ידי  רכז מגמה ואו אחראי בחינות בגרות בית ספרי בהתאם להנחיות אגף הבחינות כל שנה.

 

מגמת עיצוב שיער וטיפוח החן 2810

 

 

תשפ"א - מקצוע מוביל "אמנות שימושית" 


מבנה הבחינה

חלק א חובה  = 20% מציון הבחינה.
התלמיד יענה על שאלת UNSEEN אחת מתוך שתיים. 
בנוסף התלמיד יענה על שאלות עבור חלק ב' מפגשים מהסוג החזותי בעידן המודרני או על חלק ג היבטים בהיסטוריה של העיצוב  בהתאם למה שלמד.
התלמיד יענה על חמש שאלות מתוך שמונה כל שאלה 16 נקודות=  80% מציון הבחינה .

 

האם קיימת התאמה לתלמידים בעלי לקויות למידה בבחינת הבגרות החיצונית (היקף 70% )?
להלן הנחיות ל מבחנים מותאמים

 

באיזו שנה ניתן לגשת לבחינת הבגרות במתכונת החדשה ?

• בתי ספר המלמדים את התכנית במשך שנתיים:
חלק א ובנוסף חלק ב או ג . יוכלו כבר בתשפ"א להגיש את תלמידי י"א לבחינת בגרות לפי סמל שאלון חדש 816361 (שאלון חלופי ל816381)  ובתנאי שהתלמידים מוכנים לדרישות הבחינה.

• בתי ספר אשר מלמדים את התכנית במשך שלוש שנים:
חלק א ובנוסף חלק ב או ג , רק בתשפ"ב יוכלו תלמידי י"ב להבחן בשאלון 816361 (שאלון חלופי  ל 816381)  

למען הסר ספק -  תלמידי י"ב תשפ"א לומדים לפי מבנה התוכנית הישנה ולפיכך ייגשו לבחינה סמל שאלון 816381 מגזר כללי  ו816371 שאלון עבור מגזר דתי/חרדי.

בתי ספר ב"תכנית הפיילוט"בהובלת ד"ר נעם טופלברג
ניגשים כבר בתשפ"א לבחינת בגרות במתכונת חדשה .


האם בתי הספר השותפים בתוכנית "חלוצי הערכה"  נדרשים ללמד עלפי התוכנית החדשה?
חומרי התוכן מבוססים על התוכנית החדשה עבור כיתה י' וכיתה י"א תשפ"א .
כל בית ספר "חלוץ" ימשיך לפתח את גישת ההוראה –למידה -הבחנות  בהתאם להגשת התוכנית ולאשור שניתן בעבר על ידי "  וועדת חלוצי הערכה"
(זאת אומרת לשאלה איך ילמדו - כאן תבוא לידי ביטוי הגישה החדשה בכל בית ספר)

 

מקצוע מוביל ב' - אמנות שימושית  הערכה בית ספרית בהיקף 30%:
סמל שאלון - 816283
מחוון להערכה חלופית 30% בית ספרית במקצוע מוביל אמנות שימושית

הנחיות למילוי ציון בית ספרי – מילוי הציון במערכת שלובית ודווח של המורה  המלווה – על ידי  רכז מגמה ואו אחראי בחינות בגרות בית ספרי בהתאם להנחיות אגף הבחינות כל שנה

 - על ידי אגף הבחינות יש לעקוב אחר הנחיות לתשפ"א 

 

עבור נבחני משנה :

שאלונים  816282 / 816272

תכנית לימודים אשכול ב'

 

מבחנים מותאמים

 

תשפ"א - פרויקט שנתי "פחות זה יותר"

מסמך הנחיות פרויקט שנתי תשפ"א "פחות זה יותר"   

 

תש"ף - הנחיות בעקבות אירוע הקורונה

 

תש"ף מחוונים בהתאמה לזמן הקורונה

 

 

מחוונים תש"ף - לפני תקופת הקורונה  

אופן הדיווח של הציונים בתשע"ט יהיה לפי הנחיית אגף הבחינות.

הציון בבחינה בהערכה חילופית ידווח על גבי טופס 9588

הנחיות למילוי טופס 9588


 

תש"ף - מקצוע התמחות ג' - עיצוב

מחוונים מעודכנים התמחות עיצוב - קורונה תש"ף

מחוון פרויקט גמר  עיצוב  891589 - 5 יח"ל

מחוון פרויקט גמר  עיצוב  891387 - 3 יח"ל

מחוון פרויקט גמר  עיצוב  891589 - 5 יח"ל- אקסל

3 יח"ל סמל שאלון - 891387
5 יח"ל סמל שאלון - 891589

הציון ידווח לאגף הבחינות על פי הנחיית אגף הבחינות

הערכה חילופית - עבודת חקר

 

 

  זכויות יוצרים - הנחיות

 


 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/01/2021  

עדכוני rss