education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת אמנויות העיצוב
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
לוח אירועים
 
 
 
 
 
מסמכים בהתאמה ללמידה משמעותית
 

אשכול מוביל - אמנות שימושית

עבור תלמידים י"א וי"ב תש"פ ועבור תלמידים נבחני משנה

מתווה תשע"ה - תשע"ח - תוכנית לימודים

 

 

תלמידי י' תש"פ לומדים ע"פ תכנית הלימוד החדשה

מסמך הלימה (רשימת יצירות) - חלק ב-מפגשים מהסוג החזותי בעידן הטכנולוגי

מסמך הלימה (רשימת יצירות) - חלק ג-היבטים בהיסטוריה של העיצוב 

 

 

נבחני משנה

מבקשים להשלים 1 יח"ל

מבקשים להשלים 2 יח"ל

מבקשים להשלים 30% הערכה בית ספרית

 

אשכול התמחות - עיצוב
יסודות העיצוב-תכנית הלימודים

נבחני משנה

מבקשים להשלים 1 יח"ל

  891102 -יסודות העיצוב - מסמך התאמה תשע"ד

 מבקשים להשלים 2 יח"ל

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/08/2020  

עדכוני rss