education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת אמנויות העיצוב
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
לוח אירועים
 
 
 
 
 
פרויקט שנתי תשפ"א
 

"פחות זה יותר"


בשנה הקרובה – תשפ"א אנו מציעים לתלמידי מגמת אמנויות העיצוב לנקוט עמדה אקטיבית בנוגע למציאות המורכבת והמרובדת היום ולעתיד הרצוי שיתמקד בהחזרת האיזון שבין תרבות הצריכה לבין זכויות יסוד לחיים ברי קיימא בסביבות החיים של ילדים ובני נוער בארץ ובעולם. כמו כן, אנו מזמינים אותם לבדוק את עמדתם לגבי צרכנות.  

בחרנו לאמץ את משפטו האלמותי של מיס ון דר רוהה, "פחות זה יותר" משפט המזוהה יותר מכל עם גישתו לתכנון של מוסד ה"באוהאוס" ונחשב לכוח המניע והמכוון של הרוח המודרניסטית האוניברסלית באדריכלות ובעיצוב מראשית המאה ה 20- עד היום.  מיס ושותפיו לדרך הוכיחו כי חזון ברור מאפשר לשנות מציאות בזכות עיצוב. המציאות היום מזמינה אותנו לבחון שוב את המושג "פחות זה יותר" לא רק בהיבט הצורני והחומרי אלא גם בהיבט הערכי, בהיבט הצרכני, בהיבט הסביבתי ובהיבט החברתי.

מטרת הפרויקט:

התבוננות ביקורתית של התלמידים על אורח החיים שלהם או של חבריהם וזיהוי הזדמנויות לשינוי אשר יאפשרו שמירה או  שפור איכות חיים לצד מימוש זכויות והעצמת האחריות האישית והאזרחית שלהם בתהליך השינוי.

למי מיועד הפרויקט?

הפרויקט מיועד לתלמידי מגמת אמנויות העיצוב בכל ההתמחויות. עיצוב מוצר, עיצוב גראפי, אינראקטיב, קרפטס, ומגמת עיצוב אופנה.

צוות הפקוח ילווה את הפרויקט בתקווה כי השנה נקיים תערוכה של בוגרי כיתה י"ב תשפ"א.

 

מסמך מפורט הכולל הסבר, חומר ביבליוגרפי וטופס הרשמה .


 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/05/2020  

עדכוני rss