education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת אמנויות העיצוב
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
לוח אירועים
 
 
 
 
 
אשכול ב' - מקצוע מוביל - אמנות שימושית- תכנית ישנה
 

 

בשנת הלימודים תש"ף תלמידי כיתה י"א ותלמידי כיתה י"ב לומדים ונבחנים עדיין לפי תכנית הלימוד הישנה , סמל שאלונים 816371+816381 .

הערכה בית ספרית בהיקף 30% סמל שאלון 816283 , תהליך ההערכה ללא שינוי.

 

 

בחינות בגרות חיצוניות בהיקף 70% במקצוע מוביל:

אמנות שימושית רפורמת "ישראל עולה כיתה- התכנית ללמידה משמעותית" מסמך הסבר

 

  שפת האמנות 

 מתווה לתכנית לימודים תשע"ה - תשע"ט

 

מבחנים לדוגמה:
 אמנות שימושית 70% סמל שאלון: 816381

 אמנות שימושית 70% למגזר הדתי והחרדי, סמל שאלון: 816371

 


30% בחינה בית ספרית סמל שאלון: 816283
היבחנות: כיתה י"א או י"ב

 סדנאות אמנות שימושית סמל שאלון: 816283

 מחוון להערכת סדנא רב תחומית במקצוע המוביל בהערכה חילופית בית ספרית30%

הערה: ציון מטלת ביצוע בהערכה בית ספרית, ידווח בהתאם להנחיות אגף הבחינות

 

בחינה פנימית 90 ש"ש, סמל השאלון: 816183

 • תלמידי כיתה י' בתש"ף לומדים ונבחנים ע"פ תכנית הלימוד החדשה, תלמידי כיתה י"א וי"ב בתש"ף אשר נבחנים בשאלון זה  ילמדו ויבחנו  ע"פ תכנית לימוד הישנה.

   

  תכנית לימוד הערכה חלופית 

  בחינה זו מיועדת עבור תלמידים אשר אינם נבחנים במסלול 5 יח"ל במקצוע המוביל: 70% בחינה חיצונית + 30% בחינה בית ספרית - הערכה חילופית

  הערה: ציון ידווח על ידי בית הספר על גבי טופס 9545 בהתאם להנחיות אגף הבחינות.

   

  נבחני משנה

  מבקשים להשלים 1 יח"ל בוגרי תכנית הלימודים טרום רפורמה

  מבקשים להשלים 2 יח"ל בוגרי תכנית הלימודים טרום רפורמה

   

   נבחני משנה - מתשע"ח תלמידים הלומדים במסגרת רפורמה אשר לא נבחנו בבחינה בית ספרית בהיקף 30%. בחינה זו אינה מיועדת לתלמידים אקסטרניים.

  סמל שאלון: 816282

  סמל שאלון: 816272

   

  תוכניות הלימוד

 •  
   
   
      תאריך עדכון אחרון:  18/10/2020  

  עדכוני rss